Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2013 / ICOR'dan selamlama!..

ICOR'dan selamlama!..

ICOR ECC, 05 Haziran 2013

Devrimci Parti ve Örgütlerin Enternasyonal Koordinasyonu ICOR Taksim isyanı ile ilgili destek mesajı yayınladı

Türkiye'nin büyük kentleri günlerden beri ayakta. Sadece yaşadıkları kenti değil doğayı ve geleceklerini korumak için ayağa kalkan yüzbinlerce kişi sınır tanımayan bir polis terörüyle karşı karşıya.

Daha önce Yunanistan'da, İspanya'da, Mısır'da, Tunus'ta tanık olduğumuz türden bir halk isyanıyla karşı karşıyayız.

Türk ve Kürt emekçilerin, işçilerin, sosyalistlerin, demokratların heterojen bileşiminden oluşan bu hareket, neoliberal kapitalist barbarlığın yanı sıra İslamcı AKP Hükümeti'nin faşizan zorbalığına ve dayatmalarına karşı öfke temelinde yükseliyor.

İnsanlığı ve doğayı yıkıma uğratan kapitalist kar hırsına, sistemdeki krizin derinleşmesine paralel olarak yoğunlaşan burjuva devlet terörüne karşı savaşılıyor.

Bizler, ICOR Avrupa Koordinasyonu olarak Türkiyeli emekçilerin, ilerici demokrat kesimlerin bu haklı direnişini coşkuyla karşılıyor ve selamlıyoruz.

Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!
Yaşasın sosyalizm!


2 Haziran 2013

ICOR - Devrimci Parti ve Örgütlerin Enternasyonal Koordinasyonu

Document Actions