Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2013 / Nepal hakkında Karar (in Turkish: Resolution on Nepal)

Nepal hakkında Karar (in Turkish: Resolution on Nepal)

by ICOR ICC, 2 November 2012

ICOR’un ICC (Uluslar arası Eşgüdüm Komitesi - ÇN) Nepal’deki şu andaki durum üzerine ayrıntılı tartışmadan sonra şu sonuçları çıkardı:

 1. Anayasa yapıcı Meclis’in (CA) bir anayasa hazırlamaksızın 27 Mayıs 2012 gece yarısı dağıtılması Nepal’in demokratik sürecinde geriletici bir darbe anlamına geldi ve orada çok kritik ve karmaşık bir siyasi durum yarattı.

 2. ICOR bununla ilgili olarak Cumhuriyeti veya bir bütün olarak demokratik sistemi güvence altına almak için zamanında önlemlerin alınmasının zorunluluğunu vurgular.

  Mevcut siyasi dur
  umun kötüleşmesi devam ederse, bu halde birincisi; 2006 Nisan-Hareketi’nin ve cumhuriyetçi ve demokratik sistemin tarihsel kazanımlarının bir bütün olarak ortadan kalkması ve diktatörlüğün bu veya şu türüne geri dönüş yoluna girilmesi; ikincisi Nepal’in ulusallığının, egemenliğinin, bütünlüğünün ve bağımsızlığının tehdit edilmesi ve iflas etmiş bir ulus olarak ilan edilmesi çok muhtemeldir.

 3. Nisan-Hareketi, tüm sol, demokratik siyasi partiler, örgütler ve güçlerin birliği sonucu geriye dönüşe karşı koymayı başardı. Nisan-Hareketini destekleyen siyasi parti ve örgütlerin bu birliğinin sürdürülmesi, Nisan-Hareketinin kazanımlarını ve Cumhuriyeti korumak veya demokratik bir anayasa çıkarmak için bugün de hâlâ ulusal bir gerekliliktir.

 4. Şuandaki kritik ve zor durumdan çıkış, Anayasa yapıcı Meclisin dağıtılmasıyla henüz bitmemiş bir görev olan demokratik bir anayasa ile mümkündür. Ve bu görev Anayasa yapıcı bir Meclisin yeniden seçilmesiyle tamamlanabilir ve tamamlanmalıdır. Bu ise, Nisan-Hareketini destekleyen parti ve örgütlerin seçimleri gerçekleştirmek amacı için uzlaşan bir hükümet kurmak konusunda anlaşmak zorunluluğunu gerekli kılar.

 5. Ülkenin gerici güçleri mevcut bu siyasi durumu kullanmakta ve Cumhuriyet ile demokratik sistemi başarısızlığa uğratmak ve monarşiyi yeniden getirmek için her şeyi harekete geçirmektedirler. Buna benzer tarzda Amerikan emperyalizmi ile Hindistan yayılmacılığı ülkenin ulusallığını , egemenliğini ve bütünlüğünü zaafa uğratmaya veya engellemeye planlı bir şekilde çalışmaktadırlar. Bu nedenle sol, demokratik ve yurtsever güçler, ülkenin gerici güçler vasıtasıyla gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında karşı karşıya bulunduğu tehlikelerden kurtarılması için bir araya gelmelidirler. Nepal’in geleceği bunun ne kadar başarılı olacağına bağlıdır.

 6. Nepal halkının başlıca sorunlarının çözümünün, siyasi, ekonomik ve sosyal sistemin radikal bir değişikliği ile gerçekleşeceği ve bunun ancak başarılı demokratik /ya da yeni demokratik bir devrim ile mümkün olduğu konusunda sağlam kanıya sahibiz. Siyasetimizi, programımızı ve ajitatif eylemlerimizi sürdürerek devrim için zemini hazırlıyoruz ve bunun uğruna mücadele etme hakkını kendimizde buluyoruz. Şu andaki durumda esas çabalarımızı demokratik sistemi sağlamlaştırmak ve ulusallığı savunmak için bunun üzerine yoğunlaştırmalıyız. Bu görevlerin yerine getirilmesi radikal değişiklikler veya daha yüksekçe öze sahip bir devrim için subjektif ve objektif koşulları yaratacaktır.

 7. İCOR, kendisinin Nepal halkının haklı mücadelesinin, bugün demokrasi davası ve milliyet için ve uzun vadeli olarak devrim davası için daima yanında bulunacağının güvencesini verir.

Document Actions