Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2013 / TİKB MK açıklaması… İşçi sınıfı kendisi için hayatı da dahil her şeyini fedakarca ortaya koyan yiğit bir evladını kaybetti

TİKB MK açıklaması… İşçi sınıfı kendisi için hayatı da dahil her şeyini fedakarca ortaya koyan yiğit bir evladını kaybetti

by TIKB, 12 Haziran 2013

Ethem Sarısülük yoldaş Mayıs-Haziran İsyanı’nın direnişçilerinden biri olarak bugün (12 Haziran 2013) ölümsüzleşti.

Neoliberal kapitalist sömürü ve talan politikalarına, kaynağını bu hayasız açgözlülükten alan otoriter küstahlık ve faşist devlet terörüne karşı günlerdir sokaklarda mevzi mevzi dövüşülen mücadelenin ön saflarındaydı Ethem yoldaş. Toplumsal muhalefetin kalbi olan meydanları özgürleştirme savaşımı sırasında polis tarafından mermiyle kafasından vuruldu.

Ethem yoldaş,
1 Haziran günü Ankara-Kızılay’da polis barikatını yarıp meydana giren ilk grubun içinde en önde dövüşenlerdendi. O ve yoldaşları, Ankara’da olduğu gibi İstanbul’da, İzmir’de, Eskişehir’de, Antakya ve Adana’da da günlerdir çatışmaların en ön saflarında dövüşüyorlardı. Bu yönüyle tesadüf değildi onun vurulması.

Yıllardır toplumun üzerine giydirilmiş yasak zincirleri ve korku duvarı günlerdir süren militan bir isyan dalgasıyla parçalanıyor. Kapitalizmin vahşi neoliberal politikalarına karşı dün
Yunanistan’da, Tunus’ta, Mısır’da, İspanya’da patlayan öfke, bugün kendini Türkiye’de konuşturuyor.

Bu direnişte toplumun farklı kesimleri sokakta. İşçi sınıfı sınıf olarak henüz sözünü söylememiş olsa da işçiler de var bu kavganın göbeğinde. İşte Ethem Sarısülük yoldaş bu öncü işçilerden biriydi. Kölelik koşullarında güvencesiz çalışmanın, emek sömürüsü ve aşağılanmanın en yoğun biçimlerde yaşandığı merkezlerden
Ankara – OSTİM’de çalışan sınıf bilinçli bir işçiydi.

Ethem Sarısülük yoldaş
TİKB’yle, 4. Konferans ve 1. Kongre sonrası tasfiyecilik batağından çıkış sürecinde tanıştı. Devrimcilikte düzlem farklılaşması ve militan sosyalizm mücadelesini büyütme yönelimi sırasında buluştu. Mücadele kaçkını tasfiyeci yorgunluğun yıllarca yan çizdiği Emeğin Yumruğu politikasının ilk örneklerini yaratan öncü yoldaşlarımız arasındaydı. OSTİM’de 3 Şubat 2011 tarihinde yaşanan katliam sonucu yirmi işçinin parçalanarak ölmesinin sorumlularından kan emici Mehmet Doğan’ın cezalandırılması eylemini gerçekleştiren İşçi Savunma Komitesi üyesiydi. Çocuk yaşlardan başlayarak edindiği sınıf bilinci ve sezgileri yanında kanemici burjuvalara duyduğu kin, onun bu militan sınıf politikasıyla hızla buluşup bütünleşmesini sağladı.

Ethem yoldaşın işçilik yaşamı çocuk yaşlarda başladı. 27 yıllık ömründe çalışmadığı iş, dolaşmadığı kent kalmamıştı. Kısacası Ethem hayatla erken tanışan, hayatın içinde pişip olgunlaşan bir proleterdi.

1986 Temmuz‘unda Çorum‘da doğan Ethem yoldaş, yoksul bir ailenin beş çocuğundan dördüncüsüydü. Kırık İlköğretim Okulu‘ndan sonra Abidinpaşa Endüstri Meslek Lisesi‘ne devam etti. Lise eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalarak çalışmaya başladı.

Hamallıktan kaynakçılığa kadar sayısız işte çalıştı. En son OSTİM Organize Sanayi‘de çalışıyordu. Abisi
Mustafa Sarısülük‘ün deyimiyle Ethem, “Hayatını insanları sevmek, yardım etmek, paylaşmak ve fedakarca çalışmakla geçirdi. Halkına hizmet eden bir kişiydi”.

Geçmişte başka bir devrimci örgütle ilişki kurmuş olan Ethem yoldaş, yaklaşık 2 yıldır bilinçli bir dostluk temelinde TİKB ile ilişkideydi. Önceleri bilinçli bir dostluk temelinde süren bu ilişki son 6 aydır yoldaşlaşmaya dönüştü. Onun ilişkisindeki bu sıçramada militan sınıf siyasetimiz belirleyici oldu. Özellikle
Emeğin Yumruğu politikasıyla çok dolaysız bir ilişki kurmuş, sınıf çalışmasında militan bir hattın yürütücülerinden olmaya gönüllü olduğunu dile getirmişti.

İşçi sınıfının bilinçli bir evladı olarak biriktirdiği sınıf kini ve öfkesi kabına sığmaz nitelikteydi. Ondaki bu öfke, katıldığı tüm gösterilerde gözüpek bir militanlıkta ifade buluyordu. Gözünü budaktan esirgemeyen bir militanlıktı bu. Çünkü sınıfsal bir mayadan besleniyordu. Kızılay’da da aynı dolayımsızlık-hesapsızlık ve meydan okuma ruhuyla polis terörünün karşısına dikildi. Bu kararlılığıyla hedef haline geldi.

İşçi sınıfı kendisi için hayatı da dahil her şeyini fedakarca ortaya koyan yiğit bir evladını kaybetti. Hepimizin başı sağolsun.

- Devrimciler öldü, yaşasın devrim!
- Krize karşı devrim, kapitalizme karşı sosyalizm!..
- Ethem yoldaşı devrim ve sınıfsız komünist toplum kavgamızda yaşatacağız!..


12 Haziran 2013
TİKB Merkez Komitesi

Document Actions