Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2014 / ICC’nin Tüm Üye Örgütlere İmzalamak İçin Çağrısı : ICOR’un 16 Kasım 2013’deki Doğal Çevrenin Kurtarılması İçin Uluslararası Mücadele Gününe İlişkin Çağrısı

ICC’nin Tüm Üye Örgütlere İmzalamak İçin Çağrısı : ICOR’un 16 Kasım 2013’deki Doğal Çevrenin Kurtarılması İçin Uluslararası Mücadele Gününe İlişkin Çağrısı

ICOR Uluslararası Koordinasyon Komitesi, 28 Eylül 2013

Dünya iklim felaketine doğru dönüşüm gittikçe daha tehlikeli bir hal alarak hızla ilerliyor. ABD deki  Hava- ve Okyanus bilimi   Kurumu  NOAA Mayıs 2013’de, dünyadaki karbon dioksit gazı miktarının bundan en son 10 milyon yıl önce bulunan bir seviyeye ulaştığını tespit etti. Yeryüzünün geniş kesimleri gittikçe daha fazla sıklıkla şiddetli sıcaklık ve kuraklık felaketleri, korkunç orman yangınları ve fırtınalar yaşadılar. BM, bu on yıl içinde 370.000 insanın iklim değişikliği nedeniyle öldüğünü bildirdi. Bunun gelecekteki sonuçları daha da korkunç olacak: Dünya İklim Konseyi’nin en yeni hesaplamalarına göre deniz seviyesi 5 derecelik bir ısınmada 97 santimetreye kadar yükselebilir. Kara buzlarının erimesi halinde deniz seviyesinin hatta metrelerce yükselmesi mümkündür. Böylesine felaketli bir gelişme yüz milyonlarca insanı göçe sürükleyebilir; kimi  büyük kentleri ve kimi ülkeleri bütünüyle haritadan silebilir. İklim kuşaklarındaki kaymalar Sibirya, Alaska, Kanada ve Grönland’ın geniş alanlarındaki derin donmuş bölgelerde erimelere yol açıyor. Buzulların erimesi de dramatik boyutlara vardı. Tüm bunlar zaten başlamış bulunan küresel bir çevre felaketine dönüşmeyi hızlandırıyor!

İklim felaketinin önüne set çekmek için gerekli acil önlemler derin dünya ekonomik ve mali krizinin belirtileri içindeki uluslararası tekeller ve onların emperyalist hükümetleri tarafından salt kâr nedenleriyle geciktiriliyor, engelleniyor ve hatta mücadele verilerek kabul ettirilen önlemler yeniden geri alınıyor.

Kasım ayı ortasında Varşova’da yeni bir dünya iklim konferansı toplanıyor. Bu BM tarafından toplanmaya çağrılan çevre konferansları yoluyla, bir yandan sahtekarca iklim sorununun ciddiye alındığı gösterilmeye çalışılırken ve diğer yandan tekelci kâr ekonomisinin küresel iklim değişikliğinin esas sorumlusu olduğu gerçeğinin üzeri örtülmeye çalışılıyor. Böylesi konferanslar, emperyalist hükümetlerin iklimi kurtarmak için canla başla çaba sarf ettikleri imajını yaratmaya hizmet etmektedir. Gerçekte ise uluslararası mali sermaye ekoloji ve ekonominin birleştirilebilirliği hakkındaki sahtekârca burjuva sloganı ile insanlığın varlığını gittikçe daha fazla riske atıyor.

Yenilenebilir enerjilere hızlı bir şekilde dönüşüm mümkün olmasına rağmen egemenler hâlâ fosil enerjileri yeğliyorlar veya Çernobil ve Fukuşima’da çekirdek erimesi devam ederken kendilerinin atom programlarını üstüne üstlük demagojik bir şekilde iklimi koruma argümanı ile gerekçelendiriyorlar. Sonuç: CO2-salınımı 2012 yılında % 4 oranında artmıştır.

Oysa dünya halkları çevre felaketiyle mahvolmak istemiyor. İşçi hareketi ve halk kitlelerinin Japonya’daki mücadelesi Japon emperyalizmini 52 atom santralinin tümünün çalışmasının geçici olarak durdurmaya zorladı. İster Hindistan’daki atom santrallerinin inşasına karşı olsun, veya ister Şili veya Brezilya’daki yağmur ormanları ve tarım alanlarının yoğun bir şekilde kaybedilmesine neden olan imha edici baraj projeleri olsun – milyonlarca insan hem kendi yaşamları hem de toprak ananın yaşaması için mücadelede aktifleştiler. Köylüler ve yerli halklar ile birlikte kendi sorunları ve çevreyi korumak için çaba gösteren maden işçilerinin mücadeleleri  gelecek açısından yol göstericidir.

İCOR, İCOR’un bu yılki uluslararası çevre mücadele gününde mücadeleci gösteriler ve geniş eylem birlikleri hazırlamaya ve gerçekleştirmeye çağırıyor.  İCOR 16 Kasım’da Varşova’da bir büyük yürüyüş düzenliyor.

İklimi korumak için gerekli kapsamlı önlemlerin geciktirilmesine izin verilmemelidir! Sera gazı emisyonları 2020 yılına kadar yüzde 70 – 90 oranında düşürülmelidir. Ormanların, özellikle tropik yağmur ormanlarının kesilmesi radikal bir şekilde durdurulmalı; büyük alanları kapsayan ağaçlandırma programları gerçekleştirilmelidir. Dünya denizlerinin korunması için derhal uygulanmaya koyulan uluslararası antlaşmalar yapılmalıdır.

Masrafları işletmeciler tarafından karışlanmak  üzere tüm atom tesislerinin çalışmaları derhal – dünya çapında – durdurulmalıdır!

Tüm atom silahları derhal ve koşulsuz imha edilmelidir! Çevreyi tekellerin açgözlülüğünden kurtaralım!

Doğal çevreyi koruma mücadelesinde uluslararası aktif direniş cephesi için!

İnsan ile doğanın birliğinin yeniden kurulabileceği sosyalist bir toplum için mücadele!

Document Actions