Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2014 / Türkiye / Kuzey Kürdistan’daki Güncel Siyasi Durum Üzerine

Türkiye / Kuzey Kürdistan’daki Güncel Siyasi Durum Üzerine

İCOR 2. Dünya Konferansı Kararı, 01 Nisan 2014

 

Haziran-Ayaklanması ve Kürdistan’ın ulusal özgürlük mücadelesi Türkiye ve Kuzey Kürdistan’daki güncel iç politikasını hâlâ belirliyor. Haziran 2013 isyanı AKP diktatörlüğünü büyük bir yenilgiye uğrattı. Başbakan Erdoğan’ın başkanlık sistemine geçiş planı işe yaramaz hale getirildi. Daha da önemlisi şudur: Türkiye’nin Batısındaki ayaklanma, halkın mücadele güvenini yeniden kazanmasına; kitlesel militanlık yolunun açılmasına evrildi. 3-4 milyon insan eylemlere katıldı. Kitlesel eylemler Haziran’dan sonra da devam etti ve işçi direnişlerinin canlanmasına yol açtı.

(Haziran 2013’deki bir polis saldırısında vurulan ve bunun üzerine 259 gün komada kalan) Berkin’in 12 Mart 2014 tarihindeki cenazesinde halkın tepkileri yeniden büyük kitlesel eylemlere dönüştü. İstanbul ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinde bir milyondan fazla insan sokağa çıktı.

Kürt ulusal özgürlük mücadelesi de demokratik barış mücadelesini sürdürüyor. 2014 Newroz'unda Amed'de (Diyarbakır) 1,5 milyon olmak üzere Kuzey Kürdistan'da milyonlarca insan kitlesel gösterilere katıldı. Buna paralel olarak Rojava’daki ulusal-demokratik devrim halkların ortak silahlı direnişi ve halk yönetimlerinin inşasının sürdürülmesi vasıtasıyla gelişiyor.

Karşı devrimin güçleri, kitleleri bölmeye ve Haziran İsyanıyla uyandırılan Türkiye halkının ve 30 yıllık uzun silahlı direnişle kazanılan ve Rojava devrimiyle sağlamlaşan Kürt halkının kendine güvenini bastırmaya ve yok etmeye çalışıyor.

2. ICOR Dünya Konferansı Türkiye ve Kürdistan halklarının mücadeleleri ve mücadele eden güçler ile dayanışmaktadır.

Yaşasın Halkların Özgürlük Mücadelesi!

Yaşasın Proleter Enternasyonalizmi!

Yaşasın Marksizm-Leninizm!

Document Actions