Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2015 / Ermenilere yönelik Soykırım’ın yüzüncü Yılı! Tarihle Yüzleşme Zamanı!

Ermenilere yönelik Soykırım’ın yüzüncü Yılı! Tarihle Yüzleşme Zamanı!

ICOR, 13 Mart 2015

24 Nisan 1915 – 2015:

Ermenilere yönelik Soykırım’ın yüzüncü Yılı!

Tarihle Yüzleşme Zamanı!

Anadolu’nun kadim yerleşik halklarından biri olan Ermeni Halkı 1915’de Osmanlı devleti tarafından ölüm yürüyüşlerine çıkarıldı, Anadolu’dan Suriye Çöllerine, “Hiç” e sürüldü, yok edilmeye çalışıldı. Bir buçuk Milyondan fazla insan bu Soykırımda hunharca katledildi. Bir halk ve kültürü neredeyse tarihten silindi. Yalnızca birkaç on bin Ermeni bu soykırımdan kurtulabildi.

O dönemin “İttihat ve Terakki Partisi” hükümetinin resmi söyleminde Ermenilere yönelik soykırım sahtekârca savaşın getirdiği zorunluluklar sonucu alınan “tehcir” olarak adlandırıldı. Osmanlı devleti, Almanya ve Avusturya/Macaristan’ın yanında 1. Dünya savaşına katılmıştı. Bu savaş içinde Ermenilere yönelik soykırım Osmanlı-Türk devleti tarafından stratejik olarak planlanıp, bilinçli olarak uygulandı. Osmanlı-Türk devleti bu soykırımın esas suçlusu ve sorumlusudur. O dönemde savaşan tüm emperyalist devletlerin de bu soykırımda şu veya bu biçimde ve ölçüde payı ve sorumluluğu vardır. Fakat bunlar içinde generalleri Osmanlı ordusunun Kurmay heyetinde yer alan Almanya soykırımın planlanması ve uygulanmasında doğrudan yer almıştır. Ne yazık ki Türk ve Kürt haklarının çoğunluğu da Ermenilere yönelik soykırımda yer almış, bir bölümü soykırım sonucu Ermeni mülklerine el koyarak zenginleşmiştir. Türk ve Kürt halkı soykırımda suç ve sorumluluğa ortaktır.

1923’te Mustafa Kemal önderliğinde Osmanlı devletinin yıkıntıları üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Soykırımın inkârı temeli üzerinde inşa edilmiştir. Ermeni soykırımının kimi doğrudan sorumluları Türkiye Cumhuriyeti devletinde yüksek siyasi mevkilerde yer almıştır. Ermenileri yok etme seferinin başlangıcının 100 yıl sonrasında, bugün de, soykırımın inkârı Türk hâkim sınıflarının tarih yazımının temel yalanlarından biri olarak sürdürülmektedir. Ermeni soykırımının inkârı, Kürt ulusunun ve Pontus Rumları, Asuriler, Romanlar vb. ulusal ve dini azınlıkların ezilmesi ile el ele yürümektedir. 2015’te bugün de Kuzey Kürdistan/Türkiye’deki Ermeni cemaati Türk ırkçılığının, şovenizminin saldırı hedefindedir. Ermeni kimliği ile, eşit haklarla Türkiye’de yaşamayı ve halklar arasında barışı ve dostluğu savunan Hrant Dink Ermeni soykırımının devamında son kurbanlardan biri oldu. 21. yüzyılda da Ermeni halkından olmak, bütün uluslar ve milliyetler arasında eşit haklar talep etmek, bunun için mücadele etmek öldürülme sebebi olabiliyor.

24 Nisan 2015 de, Soykırımın 100. yılı anma gününde, ICOR olarak şunları talep ediyoruz:

Türk devleti derhal, kayıtsız koşulsuz ve bütün sonuçları ile Ermenilere yönelik Soykırımın varlığını kabul etmelidir!

 • Türkiye’deki Ermeni cemaati tam hak eşitliğine kavuşmalıdır!

 • Anti-Ermeni ırkçılık ve şovenizmin her biçimi yasaklanmalıdır!

 • Batı Ermenistan’da katledilen ve sürülen Ermenilerin ardıllarının Geri dönüş hakkı tanınmalıdır!

 • Ermenistan devletine tazminat ödenmeli; Ermenistan ile Türkiye arasında eşitlik temelinde demokratik komşuluk ilişkileri, işbirliği kurulmalı, geliştirilmelidir.

 

Yalnızca bu yolla Kuzey Kürdistan/Türkiye’de bütün milliyetlerden emekçiler arasında gerçek bir kardeşlik kurulabilir!

Ermeni Halkıyla Dayanışmaya!

13 Mart 2015

Signatories (on 20th April 2015, further signatories possible):

 

 1. MMLPL   Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line
 2. CPSA (ML)   Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist)
 3. PPSR WATAD   Parti Patriote Socialiste Révolutionnaire WATAD (Patriotic Socialist Revolutionary Party WATAD), Tunisia
 4. MLOA   Marxist-Leninist Organization of Afghanistan
 5. CPB   Communist Party of Bangladesh
 6. CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist)
 7. PCC CPI (ML)   Provisional Central Committee Communist Party of India (Marxist-Leninist)
 8. Ranjbaran   Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Proletarian Party of Iran)
 9. CPN (Unified)   Communist Party of Nepal (Unified)
 10. NCP (Mashal)   Nepal Communist Party (Mashal)
 11. NDMLP   New-Democratic Marxist-Leninist Party, Sri Lanka
 12. Krasnyj Klin   Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Group of Communist Revolutionaries “Krasnyj Klin” [Red Wedge]), Belarus
 13. KSC-CSSP   Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana Prace (Communist Party of Czechoslovakia – Czechoslovakian Workers Party), Czech Republic
 14. MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Marxist-Leninist Party of Germany)
 15. KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Communist Organization of Luxemburg)
 16. RM   Rode Morgen (Red Dawn), Netherlands
 17. MLP   Marksistsko-Leninskaja Platforma (Marxist-Leninist Platform), Russia
 18. RC   Reconstrucción Comunista (Communist Reconstruction), Spain
 19. MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Marxist-Leninist Group of Switzerland)
 20. KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija; Ukraina (Coordination Council of the Working-class Movement of Ukraine)
 21. PR   Partija Rada (Party of Labor), Yugoslavia (ex)
 22. PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista (communist Party of Colombia - Maoist)
 23. PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista) (Communist Party (Marxist-Leninist)), Dominican Republic
 24. PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Paraguayan  Communist Party (independent))
 25. PPP   Partido Proletario del Perú (Proletarian Party of Peru)
 26. ROL   Revolutionary Organization of Labor, USA

 

Signed after the release date

27.  BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Bolshevik Party (North Kurdistan-Turkey))

28.  MIKSZ Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organisation of Hungarian Youth Community), Hungary

29.  PML del Perú Partido Marxista Leninista del Perú (Marxist-Leninist Party of Peru)

Additional Signatories (Non-ICOR):

      Trotz alledem!, Germany

Document Actions