Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2015 / Faşist Saray Darbesini Yenilgiye Uğratalım! Darbeci Erdoğan Defol!

Faşist Saray Darbesini Yenilgiye Uğratalım! Darbeci Erdoğan Defol!

MLKP Merkez Komitesi, 25 Temmuz 2015

Türkiye Ve Kürdistan Halkları, Farklı Dinsel İnançlardan Emekçiler!

Halklarımızın seçimlerde 400 vekil ve başkanlık talebini reddedip, şefi olduğu AKP'yi hükümetten indirdiği Tayyip Erdoğan, faşist generallerin, polis şeflerinin, MİT'in ve kontrgerillanın desteğiyle bir saray darbesi yaptı.

Kenan Evren ve suç ortaklarının yolundan yürüyen sivil faşist darbecilerin gerekçeleri, 12 Eylül faşist generallerinin gerekçelerinin yeni koşullardaki tekrarından ibarettir.

Bu faşist darbe, işçi sınıfı ve ezilenlerin özgürlük, adalet ve halklara eşitlik mücadelesini boğmayı amaçlıyor. Emekçilerin, kadınların, gençlerin, köylülerin, yoksulların ağır bedeller ödeyerek kazandıkları demokratik hak ve özgürlükleri kullanılamaz hale getirmeyi hedefliyor. Yeni genel seçimlere savaş ve fiili sıkıyönetim altında gitmeyi, başkanlık adı altında, Tayyip Erdoğan'ın faşist şefliğini yasallaştırmayı planlıyor.

Faşist inkarcı sömürgeci savaş, gözaltı ve tutuklama terörü, yargısız devlet cinayetleri, gösterilerin gaz, tazyikli su, cop, dipçik ve kurşunla bastırılması darbecilerin halklarımızla ve onun devrimci, ulusal demokratik ve antifaşist güçleriyle temel mücadele yöntemleri olacaktır. Bizzat Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği inkarcı savaş ve işçilerin, gençlerin, kadınların, emekçilerin eylemlerine saldırı kararının ardından, Kandil'in ve Medya savunma alanlarının bombalanması bunun ilk örneğidir.

Bu darbeye onay ve destek almak için Tayyip Erdoğan ve AKP'nin, ABD'yle bir anlaşma yaptıkları, başta İncirlik üssünün kullanımı olmak üzere, ABD'nin çeşitli isteklerini yerine getirdikleri gözler önündedir.

İşçiler, Kadınlar, Gençler, Yoksullar!

Faşist saray darbesini yenilgiye uğratmak için, özgürlük, adalet ve adil, onurlu, demokratik barış talebi etrafında sımsıkı kenetlenelim. Grevle, boykotla, sokak gösterileriyle, kepenk ve kontak kapatmayla, oto yolların işgaliyle, ölümsüzleşenlerin özgürce uğurlanmasıyla, gözaltı terörüne izin verilmemesiyle, halk düşmanı faşist polisin emekçi semtlerde gezemez hale getirilmesiyle, diktatörlüğün terörüne devrimci kitle şiddetiyle cevap verilmesiyle, serhildanlarla, ayaklanmalarla, Tayyip Erdoğan'ın faşist saray darbesini püskürtelim. İşçi sınıfı ve ezilenlerin söz, basın, toplantı, örgütlenme, eylem ve halkların ulusal kaderini tayin özgürlüğüne karşı açılan faşist, inkarcı sömürgeci savaşı durduralım.

Devrimci Ve Antifaşist Parti Ve Örgütler!

Tayyip Erdoğan'ın faşist saray darbesine karşı birleşik mücadeleyi yükseltelim. 7 Haziran seçimlerinden zaferle ve daha büyük kavgalara girişme azmiyle çıkan birleşik demokratik cepheyi güçlendirelim. Saray darbesiyle, politikayı, inkarcı sömürgeci savaş, faşist devlet terörü ve kontrgerilla yöntemleriyle sürdürme çizgisine geçen AKP hükümetine ve diktatörlüğe karşı, kentlerde ve dağlarda mücadelenin politik askeri biçimlerini yükseltelim. Emekçi semtlerde, okullarda, işçi havzalarında milis güçlerinin eylem birliklerini büyütelim.

Faşist Saray Darbesini Püskürteceğiz!

Özgürlük Adalet Halklara Eşitlik!

Tek yol Devrim Yaşasın Sosyalizm!

Document Actions