Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2017 / Maruti-Suzuki-İşçilerine Özgürlük! Yaşasın İşçilerin Uluslararası Birliği!

Maruti-Suzuki-İşçilerine Özgürlük! Yaşasın İşçilerin Uluslararası Birliği!

İCOR Devrimci Parti ve Örgütlerin Uluslararası Koordinasyonu, 31 Mart 2017 (ICOR resolution "Freedom for the Maruti-Suzuki workers! Long live the international workers' unity!" in Turkish)

 

18 Mart 2017 günü Hindistan’daki Japon-Hint holdingi Maruti-Suzuki’nin 13 işçisi tezgâhlanan bir cinayet iddianamesiyle müebbet hapis cezasına, 18’i ise uzun yıllar tutan ağır hapis cezalarına mahkûm edildiler. Daha bundan birkaç saat sonrasında 35.000 işçi bu skandal karara karşı greve başladılar. 4 Nisan günü ülke çapında bir grev gününe çağırdılar. İCOR bu grev gününü destekliyor ve dünya çapında dayanışma eylemleri yürütmeye çağırıyor. Bu işçilerin tüm “kabahatleri”,  “kadrolu işçiler” olarak 2012’de taşeron işçilerin işten çıkarılmalarına karşı uluslararası alanda ilk ve çok önemli  bir grev yürütmüş olmaları ve tüm baskılara karşın mücadeleci sendika MSWU’yu inşa etmiş olmalarından ibarettir.

Maruti-Suzuki-işçilerine yapılan bu saldırı tüm uluslararası proletaryaya yapılan bir saldırıdır. İCOR – dört kıtadaki 50 üye parti ve örgütle birlikte devrimci dünya örgütü – kendisinin tam dayanışma içinde olduğunu açıklar, bu kararların derhal kaldırılmasını ve siyasi tutukluların derhal serbest bırakılmasını talep eder.

O (İCOR – ÇN) Hintli sendikacıların 4 Nisan’ı ulusal bir grev günü olarak ilan etmeleri çağrısını destekler ve ultra gerici Hint-faşist Modi-hükümetine karşı enternasyonal dayanışmayı ve işçilerin uluslararası birliğini geliştirmek için bu günde dünya çapında dayanışma- ve protesto eylemleri düzenlemeye çağırır. İşçilerin deneyimleri uluslararası alanda kabarmakta  olan mücadelelerinin koordinasyonunu gerekli kılmaktadır:

- Gukowo’daki bir fabrikanın kapısına kilit vurulduktan sonra “King Coal”in Rus maden işçilerinin tazminat talebiyle yürüttükleri haklı mücadelelerine karşı Rus devleti, polisi ve askeri güçleriyle müdahale ediyor. Onlar kenti bloke ediyor, maden işçilerine saldırıyorlar.

- Opel’in PSA tarafından devralınmasıyla birlikte Almanya ve Fransa’da on binlerce işyeri tehdit altındadır; mücadeleci işçiler ülkeleri kapsayıcı mücadeleden yana tavır koymaktadırlar.

Pratik işbirliği ve koordinasyonun örgütü olarak İCOR Karl Marx ve W. İ. Lenin’in “Tüm ülkelerin işçileri, birleşin!” şiarına uygun olarak işçi sınıfının ülkeler aşırı mücadelesini teşvik ediyor ve diğerlerinin yanında Uluslararası Otomotiv İşçileri Koordinasyonunu (www.iaar.de/index.php/de/) ve Uluslararası Maden İşçileri Koordinasyonunu (www.minersconference.org/index.php/) destekliyor.

Rusya’daki 1917 muzaffer Ekim Devriminden 100 yıl sonra onun en önemli derslerini benimsiyoruz: İşçi sınıfı toplum değiştirici mücadelede, devrimci hareket içinde önderliğe sahip olmak zorundadır! İşçiler ancak sağlamca pekişmiş güçlü bir devrimci önderlikle, devrimci ve Marksist-Leninist partilerle muzafferdir!
 

İşçilerin uluslararası birliğini ve uluslararası işçi koordinasyonu güçlendirin!

Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!

Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklar, birleşin!

İCOR’u güçlendirin!

                           (31. 03. 2017 tarihi itibariyle) İmzalayanlar (hâlâ imzalamak mümkündür):

1. ORC – Kongo’nun Devrimci Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti

2. MMLPL – Faslı Marksist-Leninistler – Proleter Çizgi

3. CPSA (ML) – Güney Afrika Komünist Partisi (Marksist-Leninistler)

4. PPDS – Yurtsever Demokratik Sosyalist Parti, Tunus

5. MLOA – Afganistan Marksist-Leninist Örgütü

6. CPB – Bangladeş Komünist Partisi

7. CPİ (ML) Red Star – Hindistan Komünist Partisi (Marksist-Leninistler) Kızıl Yıldız

8. İran İşçi Partisi

9. NCP (Mashal) – Nepal Komünist Partisi (Mashal)

10. APTUF – Tüm Pakistan Sendika Federasyonu

11. NDMLP – Yeni Demokratik Marksist-Leninist Parti, Sri Lanka

12. “Krasnyj Klin” (Kızıl Kama) Komünist Devrimciler Grubu, Beyaz Rusya

13.  BKP- Bulgaristan Komünist Partisi

14. MLPD – Almanya Marksist-Leninist Partisi

15. KOE – Yunanistan Komünist Örgütü

16. RM – Kızıl Şafak, Hollanda

17. MLP – Marksist- Leninist Platform, Rusya

18. MLGS – Marksist- Leninist Grup, İsviçre

19. PR – Emek Partisi (eski) Yugoslavya

20. PR – ByH – Emek Partisi Bosna Hersek 

21. PCC-M – Kolombiya Komünist Partisi (Maoist)

22. PC (ML) Komünist Partisi (Marksist-Leninist), Dominik Cumhuriyeti

23. PC (ML) Komünist Partisi (Marksist-Leninist), Panama

24. PCP (independiente) – Paraguay Komünist Partisi (bağımsız)

25. PML del Peru – Peru Marksist-Leninist Partisi

26. PPP Peru İşçi Partisi

27. KOL – Lüksemburg Komünist Örgütü

28. BP (NK-T) –Bolşevik Parti Kuzey Kürdistan-Türkiye

 

Yayımlandıktan sonra imzalayan:

29. NPCH (ML) – Haiti Yeni Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

(İCOR üyesi olmayan) diğer imzalayanlar:

         Her Şeye Rağmen!, Almanya

 

 

 

 

                                              

     

                                                                 

 

Document Actions