Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2017 / Trump’un ABD Başkanı ilan edilmesine karşı uluslararası alanda protesto gösterilerine çağrı

Trump’un ABD Başkanı ilan edilmesine karşı uluslararası alanda protesto gösterilerine çağrı

Bolşevik Parti ( Kuzeykürdistan/Türkiye) BP(KK/T), 3 Ocak 2017

 

ICC-ICOR’a

Sevgili kadın ve erkek yoldaşlar,

ICOR’’un Merkezi Koordinasyon’unun ICOR üyesi örgütlere gönderdiği, Trump’un ABD Başkanı ilan edilmesine karşı uluslararası alanda protesto gösterilerine çağrı önerisi 1Ocak 2017 de elimize geçti.

Biz böylebir kampanyanın siyasi yönelimini yanlış buluyoruz.

Trump açık bir ırkçı, cinsiyetçi ve faşisttir. Bu olgudur. Bu olgu olduğu kadar,onun aslında seçimlerin sonucu olarak Başkan ilan edilmesiyle ABD de faşist bir iktidar değişikliği olmayacağı da olgudur. ABD’de iç faşistleşme Trump’ın başkan seçilmesiyle başlamadı, onun geçmişi çok daha eskidir. Clinton gibi,Obama gibi „demokrat“ başkanların başkanlıkları döneminde de ABD tekelci burjuvazisinin iktidarı her ihtiyaç duyduğunda iç faşistleşme gerçekleştirilmiştir. Trump kendinden önceki bütün ABD Başkanları gibi ABD Tekelci Burjuvazisinin, ABD Emperyalizminin çıkarlarının temsilcisidir. „Cumhuriyetçi“ Trump ile örneğin „Demokrat“ Hillary Clinton arasında nitel bir fark yoktur.

Biz kendimize şunu soruyoruz: Eğer seçimi Hillary Clinton kazanmış olsa idi, ICOR onun ABD başkanı ilan edilmesine karşı gösterilere çağrı yapacak mıydı ? Bu sorunun muhtemel cevabının ‚hayır’ olduğunu düşünüyoruz.

Bu şu demektir : Trump’ın ABD Başkanı ilan edilmesi dolayısı ile,buna karşı gösterilere çağrının çıkış noktası Trump ile Hillary arasında nitel fark olduğu görüşüdür ve bu yanlıştır.

Biz böyle bir yanlışdeğerlendirme temelinde sokağa çıkmayız.

ABD’ de bizim düşmanımız yalnızca faşist Trump değil,bir bütün olarak ABD Emperyalizmidir. Düşmanımız , ABD deki Devrimci İşçi Örgütü ROL’in sözleriyle „ „Emperyalist Wall Street Egemen sınıfının temsilciliğini yapan cuhur-demokrat iktidar sahipleridir..“ (“‚Republicrat Rule’ and the wall street imperialist ruling class they represent”,

(Ray o ‘Light Newsletter,No 99,Dec.2016,s 2)

 

Devrimci Selamlarla

MK. adına

Document Actions