Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2018 / 21 Mart 2018 Newroz bayramında “Afrin yaşayacaktır” sloganıyla bütün dünyada bir eylem gününü düzenlenmeye çağrı

21 Mart 2018 Newroz bayramında “Afrin yaşayacaktır” sloganıyla bütün dünyada bir eylem gününü düzenlenmeye çağrı

Öneri ICC, 16.02.18 (Call for a worldwide day of action “Efrîn will live” on 21 March 2018 (Newroz) in Turkish)

Öneri:

21 Mart 2018 Newroz bayramında “Afrin yaşayacaktır” sloganıyla
bütün dünyada bir eylem gününü düzenlenmeye çağrı

Bütün dünyada milyonlarca insan, demokrasi ve özgürlük mücadelesiyle dayanışma gös­termek ve Türk hükümetinin devletlerarası hukuku çiğneyerek Afrin’e yaptığı is­ti­la­sı­nı protesto etmek ama­cıyla sokaklara dökülmüştür. ICOR’a üye 29 örgüt, ICOR’un Kürt kurtuluş savaşımıyla kur­duğu dayanışma paktının bir parçası olarak 26 Ocak 2018 ta­rihinde ortaklaşa çıkardıkları bir kararla, kuşku götürmez bir şekilde şu talebi ve şu umu­dun altını çizmişlerdir: “Rojava / Kuzey Su­ri­ye’­ye yönelik faşist saldırı savaşını dur­dur­ma­ya gel! Afrin yaşayacaktır!”

Kürt silahlı güçleri ve onların Kuzey Suriye’nin tüm etnik gruplarından gelen müt­te­fik­le­ri, savaşımı bütün em­peryalist güçlerden bağımsız yürütmektedirler.

ICOR ICC’si, bütün örgütleri 21 Mart Newroz bayram gününde bütün dünyada “Afrin ya­şa­ya­cak­tır!” sloganıyla bir eylem gününü düzenlemeye ya da birçok grup ve ör­gü­tü müttefik olarak kazanmak için dü­zen­len­me­si­ne önayak olmaya çağırmıştır.

Yılbaşı bayramı Newroz – “Yeni Gün” – Kürtler ve başka birçok Orta Do­ğu halkı ta­ra­fın­dan kutlanmaktadır. Newroz, direniş ruhunun ve özgürlük ve demokrasi mü­ca­de­le­si­nin sembolüdür. ICOR’a üye her örgüt, eylem gününe hangi etkinliklerle katılacağına kendi­si karar ve­riyor: Gösteri yürüyüşleri, işletmelerde eylemler veya dayanışma grevleri, bü­yükelçilik bi­na­ları önünde protesto mitingleri, bildiriler dağıtmak, toplantı ve mitingler, Newroz törenine katılma ve daha birçok başka şeyler eylem gününe uygun etkinlik bi­çim­leridir. Özellikle Kürt güç­leriyle olmak üzere ittifak çalışması önemlidır. Katılma plan­la­rınızı ve sonra ger­çek­leş­tir­di­ği­niz etkinlikleri anlatınız! ICOR’un internet sayfasını kul­la­nın!

2015 ve 2016 yıllarında yayınladığımız “Rojava Infobriefe”lerin (‘Rojava Haber Bülteni’) devamı olarak, Kuzey Su­riye’deki durumu anlatan bir dosyayı gönderiyoruz.

 

Türkiye Rojava’dan çekilsin! Bütün emperyalistler Suriye’den çekilsin!

Afrin’de demokrasi ve özgürlük için verilen mücadele, bizim mücadelemizdir!

Türkiye’ye silah gönderilmesi ve askeri alanda destek verilmesine son!

Yaşasın proleter enternasyonalizm!

Barış, özgürlük, sosyalizm!

PDF olarak indir

Document Actions