Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2018 / Aktywny na całym świecie opór przeciwko atakom imperialistycznych władców świata na człowieka i przyrodę - Dla ratowania środowiska naturalnego z gospodarki dochodowej!

Aktywny na całym świecie opór przeciwko atakom imperialistycznych władców świata na człowieka i przyrodę - Dla ratowania środowiska naturalnego z gospodarki dochodowej!

ICOR, ICC, Polish version of Call for the day of the environmental campaign, 12 listopada 2018 r

 

W dniach 3-14 grudnia w Katowicach w Polsce odbędzie się konferencja ONZ na temat zmian klimatu. Pomimo 23 światowych konferencji klimatycznych, które odbyły się w międzyczasie, ludzkość zmierza poprzez imperialistyczny sposób produkcji w kierunku globalnej katastrofy ekologicznej, zagrazajacej podstawom życia ludzkiego. W 2018 r. ponownie miały miejsce globalne okresy upałów i susz, niektóre nawet ze skutkami śmiertelnymi, wzrost pożarów lasów, obfitych opadów deszczy, powodzi i rekordowych burz.

W wyniku zaostrzenia międzyimperialistycznych sprzeczności i tendencji do imperialistycznych przygotowań wojennych, środki ochrony środowiska są skracane na korzyść sfery władzy i wpływów oraz zysków międzynarodowego kapitału finansowego, a ataki na człowieka i naturę rosną. Jednochesnie rządzący szerzą błędne przekonanie, że masy mają do wyboru tylko pomiędzy mącicielem Trumpem a pozornie "bardziej umiarkowanymi imperialistami". Społecznym szowinizmem jest polegać w kwestii pokoju, środowiska lub pracy na jednym lub drugim imperialiście, jednym lub drugim koncernie albo nawet pozwolić się mu wykorzystać do jego własnych celów.

ICOR (Międzynarodowa Koordynacja Partii i Organizacji Rewolucyjnych) wzywa, promuje i wspiera 8 grudnia wspólny dzień walki o ochronę środowiska z bojowniczymi manifestacjami, wiecami i działaniami na całym świecie.

Ruch ekologiczny potrzebuje bojowników na całym świecie i jedności robotników, chłopów, kobiet, młodzieży i rdzennej ludności oraz penetracji aktywnego oporu w celu ratowania środowiska poprzez walkę z wojnami imperialistycznymi, wyzyskiem i uciskiem. Budowa międzynarodowego zjednoczonego frontu przeciwko imperializmowi i wojnie, przeciwko niszczeniu środowiska jest wymogiem chwili.

Niezbędne są konsekwentne natychmiastowe działania! Niezbędna jest zmiana paradygmatu w sposobie produkcji, konsumpcji i życia z wytyczną jedności człowieka i natury, która wymaga rewolucyjnego przezwyciężenia imperializmu/kapitalizmu z perspektywą wyzwolonego społeczeństwa socjalistycznego.

8 grudnia zorganizuj i weź udział w światowym dniu walki o ochronę środowiska naturalnego, aby uratować środowisko od gospodarki dochodowej!

Wzmocnienie ICOR i jego organizacji członkowskich!

Zostań przyjacielem ICOR!


Pobierz jako plik PDF

Document Actions