Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2018 / Gelişmenin Yeni Bir Paradigması İçin

Gelişmenin Yeni Bir Paradigması İçin

ICOR 3. Dünya Konferansı’nın Kararı (Turkish version of „To a new paradigm of development“), Kasım 2017

 

Emperyalizmin ekonomistleri tarafından bugün, arza yönelmiş iktisat politikasına veya “Trickle-down” teorisine dayanan gelişim düşüncesi savunulmaktadır. Bu fikir, büyük holdinglere giderek daha fazla tavizler verilirse bundan tüm toplumun “Trickle-down” etkileşimlerinden kârlı çıkacağı aldanmasıyla büyük holdinglerin muazzam kârlar etmesine izin verilmesidir. Bizzat gelişimin kendisi holdinglerin bir araya gelişi ile eş anlamda görülmektedir.

Bu teori büyük çapta Reagannomic’ler ve Thatscherizm arasında pratiğe geçirildi. Bu teori kendisini yanlış olarak kanıtlamıştır. Hatta J.K. Galbraith ve Krugman gibi ana akım ekonomistleri bile bu teoriyi sert bir şekilde eleştirmişlerdir. Aslında bu teori açık-seçik işçi ve diğer emekçi kitlelerin çıkarına değil ve ayan-beyan emperyalist sistemin ayakta tutulmasının çıkarınadır. Bu nedenle gelişimin mevcut paradigmasının parçası olarak ona daha hâlâ dünyanın büyük ekonomilerinin çoğunda uyulmaktadır.

Bu iktisatların çoğunda büyük holdingler, büyük holdinglere avantaj sağlamak için, vergi kolaylıkları ve GST (Goods and Services Tax)(1) gibi vergilerin yapılandırılması gibi hediyeler almaktadırlar. Oysa bu arza yönelik ekonomi siyaseti sadece vergi ayarlamalarında uygulanmıyor. Başka önlemler uygulanıyor. Şu anda işçiler için zaten yetersiz koruma olarak da ne varsa – bertaraf etmek ve işçilerin gem vurulmamışçasına sömürülmesini mümkün kılmak için ülkelerin çoğunda iş yasaları tırpanlanmaktadır. Çiftçiler, tüm dünyadaki sanayiye daha da vergi hediyeleri verilerek sömürülmektedirler. Dünyanın tümünde yasalar, onların çevrenin engellenmeksizin sömürülmesine izin verecek, büyük holdinglerin, sadece insancıl değil, bunlardan birçoğunun telâfisinin bulunmadığı, aynı zamanda doğal kaynakları da sömürebildiği şekilde değiştirmektedir.

Bu bağlamda bu yeni-liberal siyasete ve arza yönelik ekonomik politikaya dayalı gelişim paradigmasının yanlış bir paradigma olduğunu temin ederiz. Bu, gerçek bir gelişime değil, bilakis yalnızca büyük emperyalist holdinglerin geçici bir nefes almasını yaratmaya götürecektir. Bu, sadece, zenginlerin giderek daha zengin olmasına ve yoksulların giderek daha da yoksulluğa itilmesine götürecektir. Dünyadaki eşitsizlik bugün kendisinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ekonomi kriz içinde bulunmuş olsa bile holding milyarderlerinin sayısı emsalsiz yüksekliklere ulaşmıştır. Bu ise kapitalizmin bunalımını sadece keskinleştirecektir.

Gerçek gelişim, işçiler ve emekçi kitleler dâhil olmak üzere tüm insanların gelişimi olmak zorundadır. Böylesine bir gelişim, herkes için daha iyi eğitim, sağlığın daha iyi temini ve daha iyi bir yaşam kalitesi anlamına gelmek zorundadır. Bu gelişimin çevrenin sömürülmesine izin vermemesi ve sürekli olmak zorunluluğu en önemlisidir. Bu nedenle tüm işçi ve emekçi kitleleri, büyük holdinglere tavizler vermeye dayalı bu yanlış gelişim paradigmasını reddetmeye ve toplum içindeki eşsizliği azaltmaya ve herkese daha iyi bir yaşam kalitesi yaratmaya dayalı gerçek bir gelişim için mücadele etmeye çağırıyoruz.

--------------

(1) ÇN: Bir tür katma değer vergisi

 

PDF olarak indir

Document Actions