Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2019 / 8 Mart 2019 Dünya Kadınlar Günü İçin Çağrı

8 Mart 2019 Dünya Kadınlar Günü İçin Çağrı

ICOR kararı, 28 Şubat 2019 ("ICOR Call for the International Women's Day of Struggle 2019" in turkish"

 • “Bütün kurtuluş hareketlerinin deneyimlerinden biliyoruz ki, bir devrimin başarısı
  kadınların katılma ölçüsüne bağlıdır!” (Lenin, Eserleri, cilt 28, s. 176, Alm.,)
  Uluslararası Kadınlar Günü 2019, sınıf mücadelesi açısından stratejik önemde
  sıkıntılı ve kutuplaşmış bir ortamda gerçekleşiyor. Bütün dünyada egemenler,
  egemenliklerini sürdürmekte giderek daha çok zorlanıyorlar ve işçi hareketinin ve
  geniş kitlelerin kitlesel direnişiyle karşılaşıyorlar. Gittikçe daha fazla hükûmet,
  hükûmet yöntemlerinde gericiliğe ve şiddete başvuruyor. Uluslararası alanda hâkim
  koşulların istikrarsızlaştırılması bir toplumsal kutuplaşma yarattı ve işçi sınıfı ve
  geniş kitleler arasında ilerici bir duyarlılık dönüşümünün ortaya çıkmasına yol açtı.
  Kadınların bilinci uyandı! Asya'dan Afrika'ya dek kadın işçiler çifte sömürüye karşı,
  daha yüksek ve eşit ücretler için, emeklerinin görünmesi ve tanınması ve daha iyi
  çalışma koşulları için mücadele ediyorlar. Arjantin’den Uruguay’a ve ABD’ye kadar
  her katmandan milyonlarca kadın kendilerine yönelen özel baskılara cinsiyetçiliğe,
  kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetine karşı durmaktadır. Hindistan'dan
  Rojava'ya, kadınlar, canları pahasına bir cesaretle ve örgütlenmiş bir şekilde çifte
  baskı ve sömürü sistemine karşı mücadele ediyor, toplumsal alternatifler talep ediyor
  ve bunları bizzat kendileri temsil ediyorlar. Devrimci dünya örgütü ICOR,
  uluslararası bir militan kadın hareketinin inşasını desteklemekte ve devrimci ve
  militan kadın hareketlerinin, kadınların sömürülmesine ve baskı altına alınmasına
  karşı ve özgürleşmiş bir toplumda özgürleşmesi için birleştiği Dünya Kadınlar
  Konferansı sürecinin sorumluluğunu üstlenmektedir. Kadınların kurtuluşu ancak
  sosyalist ve komünist bir toplumda sağlanabilir, ancak devrimci partilerin teorisi ve
  pratiğinde daha bugünden temsil edilmek zorundadır.
  21. yüzyılın uluslararası kadın hareketi büyük zorluklarla karşı karşıya! Ortaya çıkan
  emperyalist savaş hazırlığı eğilimine karşı ICOR, “Anti-Emperyalist Bir Birleşik
  Cephe İnşa Etmek İçin Güçleri Birleştirme Çağrısı” ile kendisini belirledi.
  Uluslararası militan kadın hareketi için de en yüksek önceliğe sahip bir görev! Aynı
  zamanda, uluslararası militan kadın hareketi kendisini siyasi, örgütsel ve ideolojik
  olarak güçlendirmelidir! Bu yolda 2018’de Hindistan’da yapılan kadınların
  kurtuluşuyla ilgili teorik seminer önemli bir başlangıçtı.
  Dünya kadınları kapitalist barbarlıkta yok olmak istemiyorlar. Onların baskı ve
  sömürüsüz bir dünya vizyonları için uluslararası militan birliklere ve güçlü devrimci
  partilere ihtiyaç duyuluyor. Kadınların kurtuluşunun toplumsal temeli ancak
  özgürleşmiş bir sosyalist toplum aracılığıyla yaratılabilir.
  Dünyadaki mücadeleci kadın hareketini güçlendirin! Devrimci partilerde örgütlenin
  ve kadınlar olarak cesaretle lider sorumluluğu üstlenin! Uluslararası sosyalist
  devrimin bir parçası olun!
  Yaşasın Dünya Kadınlar Günü! Kadının kurtuluşu için ileri! ICOR ile ileri!
 • ICOR Genel Koordinatörü

Document Actions