Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2019 / Venezuela’dan Elinizi Çekin! Venezuela’nın iç işlerine hiçbir emperyalist karışma olmasın! Kendi kaderi hakkında Halkın kendisi karar vermelidir!

Venezuela’dan Elinizi Çekin! Venezuela’nın iç işlerine hiçbir emperyalist karışma olmasın! Kendi kaderi hakkında Halkın kendisi karar vermelidir!

ICOR - Karar, 28 Şubat 2019, ("Hands off Venezuela! No imperialist interference in the internal affairs of Venezuela! Let the Venezuelan people decide their future!" in Turkish)

 

ICOR-üyesi Plataforma Socialista “Golpe de Timon”un çağrısına uyarak, ICOR olarak, Venezuela’da En yüksek mahkemeyi hiçe sayan Ulusal Parlamentonun Başkanı Juan Guaidó’nun 23 Ocak tarihinde kendi kendisini Cumhuriyet’in “geçici” başkanı olarak ilan etmesi ile gelişmekte olan güncel devlet darbesini en keskin bir şekilde mahkûm ediyoruz. O [Guaidó -ÇN], halkın 20 Mayıs 2018’de yapılan demokratik seçimlerde egemenliğini bütünüyle uygulayarak, yeniden başkan olarak seçtiği Nicolàs Maduro’ya vermiş olduğu meşru iktidar erkini zorla ele geçirmeye çalışmaktadır.

Bir zorbaca rejim değişikliği girişimi, yardakçı muhalefetin siyasi yönetiminin öncülüğünü utanmazca üzerlenmiş bulunan ve bölgedeki sağcı kukla hükümetler tarafından da desteklenen ABD-emperyalizmi tarafından yürütüldü.

Güncel siyasi krizin kökeninde ABD ile AB’nin emperyal merkezleri tarafından uygulanmakta olan ve Venezuela halkına acı çektiren şiddetli ekonomik blokaj yatmaktadır. Onlar bununla bir boğma stratejisi ile birlikte devletin gıda maddeleri, ilaçlar, donanım araç-gereçleri, yedek parçalar vs. için kullanılan yolların kapatılması gayreti içindedirler. Ekonominin bağımlı ve tek ürün ihracatına dayanan niteliğinden yararlanarak, ulusal ekonomik ve sosyal bunalımı derinleştirmekte, bu yolla  Bolivarcı Devriminin halk desteğini kırmak istemektedirler.

NATO da aynı siyaseti izlemektedir. Bu şekilde Venezuela son derece tehlikeli ve kritik bir duruma sokulmuştur. Büyük Britanya, Almanya, Fransa ve diğer AB-üyelerinin uluslararası hukuka aykırı kriminel davranışları, Venezuela’nın petrol kaynaklarının yağmalanmasına ve tüm Latin Amerika’da Çin ve Rusya’nın büyümekte olan nüfuzunun kesilmesine ilişkin daha kapsamlı bir stratejinin parçasıdır. Böylece Venezuela halkının sırtından, emperyalistler arası çelişkiler yoğun, savaşçı bir çatışmanın tehlikesini de içinde barındıran bir şekilde, keskinleşmektedir.

Buna rağmen Venezuela’nın yaşadığı bu kriz, yalnızca dıştan gelen tehditler ve eylemlere bağlanmamalıdır. Bu hükûmetin önderliği tarafından yapılan hatalara da dikkat çekmek önemlidir: Burjuvazinin kimi bölümlerine verilmiş bulunan tavizler, Venezuela halkının yaşam koşullarını da kötüleştirmiş bulunan yolsuzluk, bürokratizm ve verimsizlik gibi kötülükler de bu krizin nedenleri arasındadır.  Venezuela solu kendisinin örgütsel gücünü pekiştiremedi ve ulusal siyasi realite üzerinde daha büyük nüfuza sahip olmayı, sosyalizm uğruna yönelim için kavga yürütmeyi ve sosyalizm stratejik rotası uğruna konuşlanma için kavga vermek hedefiyle bir öneriye sahip olmayı beceremedi Böylece devrimci meydan okuyuşların üstesinden gelişte ilerleme imkânı zayıfladı.

Yukarda belirtilen koşullar bir yandan halk kitlelerini, hükûmetteki güç dengeleri içerisinde artarak zemin kazanmakta olduğu görünen sosyaldemokrat niteliği reddeden pozisyonlar almaya zorladı. Diğer taraftan sağcı muhalefet kesimlerinin, halk içinde gelişen hoşnutsuzluğu kullanabilmesinin ve onun daha önceleri nüfuz geliştirmeye hiçbir olanak bulmadığı halkın belirli kesimlerini kazanabilmesinin yolunu açtı. Bu nedenle sağcıların egemenliğindeki belediyelerin bazılarında aşırı sağcı gruplar tarafından yürütülen, nihayetinde sivil silahlı hücreleri aktifleştiren, protesto olarak maskelenen şiddet eylemleri patlak verdi.

Mevcut durum artık sadece bir tehdit değildir. Bu durum, kuşkusuz inisiyatifi Vaşington’da bulunan bir darbe girişimidir.  Burada ABD Venezuela halkının kafasına bir silah dayamakta ve onu rehine olarak kullanmaktadır. Ulusal hükûmet ya teslim olacak veya basit teslim oluştan “özgür” seçimlere demagojik çağrı yapmaya kadar uzanan öneriler üzerine “pazarlık”ı kabul edecektir.  Denenen bu devlet darbesinin başarısı, tüm kıta için sonuçları ile birlikte ulusal devletin düşüşü sonucunu beraberinde getirir.

Bolivarcı Devrim başlangıcında kadınların durumunda, eğitim alanında, sağlık temininde, yaşlılar ve tek başına yetiştirenlerin durumunda ve yerel idarede yol açıcı iyileştirmeler sağladı. Tabanın öz örgütlenme biçimleri gelişti. Bu, tüm Latin Amerika için bir sinyaldi.

Açıklığa kavuşturmanın bu saatinde, Venezuela hakkındaki gerçeği açıklayan, olası bir savaşı kararlı bir şekilde elinin tersi ile iten, vasilik veya müdahale olmaksızın çözümler talep eden Venezuela halkı ile ve kuşatma nedeniyle sıkıştırılan seçilmiş meşru hükûmet ile dayanışmayı dile getiren büyük bir anti emperyalist hareketi bir araya getirmek için, müttefik ülkelerin, dünyanın çok uluslu örgütleri, partileri ve sosyal hareketlerinin dayanışma ilanları önemlidir.               

Yalnızca enternasyonal birlik ve dayanışma konusunda derin anti emperyalist tarihsel köklere sahip olan Venezuela halkının birliği ve cesareti, ABD emperyalizmine yeni bir yenilgi tattırabilir. Bunun gerçekleşmesi sol devrimci hareketin, kolektif moralin yeniden inşa edilmesi, halk mücadelelerini birleştirme ve sosyalist ufka yönlendirmesi ve tüm emekçi halkı, sosyalizmin inşa edilmesine ve savunulmasına yönlendiren bir programla mümkündür. Venezuela halkının zaferinden, Latin Amerika’nın denetimini yeniden ele geçirme emperyalist stratejisinin başarısızlığa uğramasından ve onun çöküşünden bir saniye bile kuşku duymuyoruz. Çünkü emperyalistler Venezuela’daki bu savaş girişimiyle, dünyanın efendileri olarak bütün inandırıcılıklarını yitiriyorlar.

Krizden çıkış yolu devrimcidir!

Document Actions