Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2020 / (Turkish) Beyaz Rusya’daki Olaylarla İlgili Olarak ICOR’un Açıklaması

(Turkish) Beyaz Rusya’daki Olaylarla İlgili Olarak ICOR’un Açıklaması

ICOR, 21. 09. 2020

 

Beyaz Rusya’daki burjuva-gerici, otoriter, hem de açıktan açığa terörle birlikte çalışan Lukaşenko’nun egemen rejimine Beyaz Rus halkı insanlarından bir kopuş ve yabancılaşma damgasını vurmaktadır ve bu rejim haklı olarak yoğun bir şekilde popülaritesini yitirmektedir. Vatandaşlarının birçoğu bu 9 Ağustos’taki başkanlık seçimlerinde demokratik işleyişlere karşı ihlaller gerçekleşmiş olduğuna ve yoğun bir şekilde seçim sahtekârlığının uygulanmış olduğuna inanmaktadır. Bu ise kendilerinin adayı bayan Tichanowskaja’nın zaferini talep eden muhalefet taraftarlarının protestolarının patlak vermesini beraberinde getirdi. Tichanowskaja burjuva güçler tarafından desteklenmektedir. Söz konusu rejim buna, epeyi yaygın hoşnutsuzluğa yol açan dizginlenmemiş polis şiddetiyle karşılık verdi. Yürüyüşçülere karşı gaddarca uygulanan baskıcı önlem örnekleri araştırılmak ve sorumlularından hesap sorulmak zorundadır.

 

Başlarda sokağa küçük burjuvalar ve onların nüfuzu altında bulunan yüksek okul öğrencileri hakimdiler. Daha sonra işçi kolektifleri protestolara katıldılar. Yoğun baskıya rağmen çeşitli biçimlerdeki işçi grevleri protesto hareketinin parçası olarak geliştiler. Bu kitleler, muhtelif yönlerden kendilerinin üzerinde nüfuz sağlanmaya çalışıldığı sırada, kendilerinin haklı taleplerini sokağa taşıdılar. Bu hareketin niteliği çok ayrıştırmacı biçimde değerlendirilmelidir ve çeşitli akımları kapsamaktadır. Bir bölümü, içinde sol ve devrimci güçlerin tutunmaya çaba gösterdiği, işçi sınıfının mücadeleci eylemleriyle kendiliğindenci ve kendi başına bir akımdır. Diğer tarafta ise, AB’ne yönelmiş bulunan ve onun nüfuz ettiği ve kısmen gütmekte olduğu burjuva ve liberal muhalefet hareketin önderliğindeki –evet, güncel olarak en güçlü akım vardır. Bu hareket gerici, hatta kısmen ultra-gericidir. Bu hareket yoğun bir özelleştirme ve ülkenin emperyalist sermayeye engelsiz açılmasını istemektedir. Holdinglerin kâr açgözlülüğü Avrupalı, ABD-Amerikalı ve Rus emperyalizminin müdahale etmesine sebep olmaktadır.

Çeşitli emperyalist güçlerin kendilerinin Beyaz Rusya’daki temsilcileri aracılığıyla çıkarları arasındaki kapışmada her iki taraf da kitleleri satranç taşları olarak kullanmaya çalışmaktadırlar. Beyaz Rusya halkı ve proletaryası, bizzat kendi taleplerini formüle ettiğinde, mücadeleyi kendi çıkarları uğruna yürüttüğünde ve iktidarı bizzat kendi ellerine almak için örgütlü bir şekilde müdahale ettiğinde ancak muzaffer olabilecektir.

 

Bu nedenle komünistlerin uygun çabalarını selamlıyoruz. Bizler, hepimiz, onların çıkarları ve sosyalist bir toplumun inşası için mücadele etmeleri için onların sınıf örgütlerindeki Beyaz Rus işçilerini ve ICOR-örgütünü desteklemeliyiz.

 

ICOR’un ve uluslararası anti faşist ve anti emperyalist birleşik cephenin bir güçlendirilmesi tüm dünyadaki zafer imkânlarını bir güçlendirilmesi demektir.

 

Her türlü emperyalist karışmaya karşı halkların kendi kaderlerini tayin hakkı için!

 

Polis şiddetine hayır! İlerici siyasi tutuklular serbest bırakılsın! Özelleştirme ve işten çıkarılmalara hayır!

Bütün Ülkelerin İşçilerin, birleşin!

 

Demokrasi, Özgürlük ve Sosyalizm İçin!

Document Actions