Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2020 / (Turkish) Emperyalizm ve Faşizme Karşı Mücadelenin Seviyesini Yükseltelim!

(Turkish) Emperyalizm ve Faşizme Karşı Mücadelenin Seviyesini Yükseltelim!

6 Ağustos ve 1 Eylül için ICOR-Eylem Çağrısı, 12 Ağustos 2020

 

6 Ağustos günü dünya çapında Hiroşima-günü olarak anılmaktadır. Bu günde ve yeniden 9 Ağustos’ta Nagasaki’de ilk defa atom bombaları kullanıldı. Japonya 15 Ağustos’ta teslimiyetini ilan etti. İşte bu gün (14 Ağustos ABD ve Avrupa’da) Asya’nın tümünde Japonya üzerine zaferin günü olarak (Victory over Japan-VJ-günü) kutlanmaktadır. Avrupa’da ise 1 Eylül günü, 1939’da Alman Hitler-faşizminin Polonya baskınıyla birlikte 2 Dünya Savaşının başladığı gün, savaş karşıtı gün olarak anılmaktadır.

Faşist Mihver güçlerinin parçası olan Japon emperyalizminin yenilgisi aynı zamanda ABD-emperyalizminin dünyayı büsbütün egemenlik altına alma çabasının başlamasıydı.

Bugün, 75 yıl sonrasında, dünya ekonomik-ve mali krizi ve Korona-pandemisi, dünya çapındaki emperyalist rekabeti ve birçok ülkelerde gerçekleşmekte olan sağ gelişmeyi ve faşiştleşmeyi ilerletmektedir. Dünya iktisadi bunalımı ve sağlık buhranının nüfuz etmesinin, COVİD-19’a karşı bir ilaç aşısının kontrol altına alınması örneğinde olduğu gibi ağır sonuçları vardır. Günün sonunda bunun bedelini yine halklar ödeyeceklerdir.

ABD-emperyalizmi faşist güçlere karşı savaşı göreceli olarak zararsız atlatmıştır ve daha sonrasında süper güç konumu doğrultusunda en güçlü ve başı çekici emperyalist büyük güce doğru giden pervasızca bir yola yönelmiştir. O Rus emperyalizmiyle emperyalistler arası rekabet mücadelesi içinde bulunmaktaydı ve bulunmaktadır. En son dönemde ABD-emperyalizmi ile Çin hükümeti arasında özellikle sert çekişmeler mevcuttur. ABD ile Çin arasındaki rekabet Asya bölgesinde özellikle keskindir. Ticaret ve ekonomi savaşında ABD ayan beyan en saldırgan ve provokatif bir şekilde hareket etmektedir. Buna ek olarak Hindistan’ın Nepal’deki Kalapani-bölgesinde saldırgan bir tarzda hak talep etmesi gibi tehlikeli yerel anlaşmazlıklar vardır.

Pandemi aynı zamanda insan haklarının içini boşaltmak ve emekçi insanların sırtlarına daha ağır yükler bindirerek kapitalistlerin ekonomik krizini hafifletmek için kullanılmaktadır.

Bu koşullar altında emperyalizme ve faşizme karşı mücadelenin seviyesini yükseltmek için yollar bulmamız acilen gereklidir. Bu bağlamda İkinci Dünya Savaşından sonra birçok ülkede sosyalist ve halk demokratik koşulları mücadele ederek kazanan ve inşa eden işçi ve halk kitlelerinin deneyimleri bizleri cesaretlendirmektedir. Anti-savaş gününde, social distancing [sosyal mesafe -ÇN] kısıtlamalarına rağmen, gösteri ve diğer anma toplantılarına katılım için, ve isabetli mesajların ulaştırılması için fırsatlar olacaktır.

Fakat biz, örgütsel olarak da inşa etmek zorundayız. Bu, bizlerin her kendi öz parti ve örgütlerimizi güçlendirmek ve genişletmek ve de uluslararası anti emperyalist ve anti faşist birleşik cephe için ICOR-ILPS-Girişiminin üyeliği, menzilini ve nüfuzunu geliştirmek zorundayız demektir.

6 Ağustos’ta bu çağrıyı destekleyin:

Emperyalizme karşı mücadele yürütün ve dünyanın her yerindeki askeri provokasyonları ve savaş tatbikatlarını sonlandırın!

Demokratik haklar ve özgürlükler için mücadele edin ve devletsel olarak ilerletilen faşizme doğru eğilimleri sonlandırın!

Uluslararası anti-emperyalist ve anti-faşist Birleşik Cephesi inşa edin!

 

Document Actions