Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2020 / (Turkish) Lübnan Patlıyor

(Turkish) Lübnan Patlıyor

ICOR-Kararı, 26 Ağustos 2020

 

Lübnan bir gözyaşı ve mücadeleler diyarıdır! Ekim 2019’da 17 Ekim’deki ayaklanmayla başlayarak, Beyrut’ta hükümet politikasına karşı bir hareket oluştu. Bu hareket bağımsız ve demokratik bir Lübnan’ın inşası için çağrı yaptı. Bu hareket, ABD ve Siyonist İsrail’in ve Lübnan’ı istikrarsızlaştırmaya ve ona egemen olmaya çalışan neredeyse tüm diğer emperyalist ve bölgesel güçlere karşı olan güçlerin çoğunluğunu da içermektedir. Bunlara Suudi Arabistan ve –özellikle Hizbullah üzerinden– İran da dâhildir. Hareket Covid-19-pandemisinin dünya çapında patlak verişi vasıtasıyla hızını kesmiş olmasına rağmen, bu protestolar Ocak 2020’ye değin sürdü.

Beyrut on yıllardır siyonist İsrail ve diğer bomba saldırılarının hedefi hâline gelmiştir. Bombaların patlaması Beyrut’ta özel bir durumdan daha ziyade normal durum hâline gelmiştir.

4 Ağustos günü, Beyrut Limanı'nda, düzinelerce ölü, binlerce yaralı ve 300.000 evsiz-barksız kalanların mustarip olduğu yoğun bir patlama meydana geldi. Bu, aynı zamanda hükümetin yolsuzluk ve halkın ilgisizliğine de sayıldı. Sonuncusunu kararlı bir şekilde reddediyoruz!

Sokağa çıkma yasağı ve savaş hukukunun ilan edilmesine karşın hükümetin istifasına ve demokratik bir hükümetin kurulmasına çağrı yapan yoğun protestolar yeniden vardı. Yürüyüşçüler dışişleri bakanlığını devraldılar ve onun adını “Devrim İçin Bakanlık” olarak değiştirdiler. 10 Ağustos’ta Ocak’ta iktidarı devralmış bulunan Hasan Diab hükümeti istifa etti ve Başkan Michel Aoun’dan bu hükümeti yeni bir hükümet tarafından devralınmasına kadar sürdürmesi istendi.

Emperyalist baş savaş kışkırtıcısı olarak ABD ve Çin, Batı Asya’nın bu önemli parçasını kontrol etmek için karşılıklı birbirlerini suçladılar. Ne de olsa Çin tarafından planlanan ‘Yeni İpek Yolu’ Beyrut Limanı üzerinden geçiyor. Lübnan için Çin desteği genelde bilinmekte ve ABD Çin’i şimdi, bir “borç tuzağı” kurmuş olmakla suçlamaktadır. Bu bağlamda, Amerika Birleşik Devletleri, en büyük borç tuzağının ABD kontrolü altındaki IMF (Uluslararası Para Fonu-ÇN) tarafından kurulmuş olduğunu unutmaktadır. Diğer yanda ise Lübnan’daki ABD’nın rızasıyla İsrail Siyonist bomba saldırıları unutulmak için çok gaddarcadır. Bu patlamanın olası müsebbibi olarak siyonist İsrail şimdi de dışlanmamalıdır. Bizler Lübnan halkını tüm yabancı ve emperyalist güçlerin, örneğin eski sömürgeci güç Fransa’nın da çaba gösterdiği gibi, kendisinin özgürlük, sosyal adalet ve demokrasi uğruna mücadelesini kendi amaçları için kullanmaları çabasına direnmeye çağırıyoruz.

Lübnan halkının kendi kaderini tayin hakkı için! Kitlelerin iradesine uygun olarak devrimci bir değişiklik için!

İçinde bulunulan zamanda 17 Ekim Hareketini yeniden toparlanıp bir araya gelmeye çağırmış bulunan Lübnan Komünist Partisi (LKP)’nin çağrısını destekliyoruz. Onlar işçi sınıfı ve nüfusun geniş kitleleri yönünde bir politikayı haklı olarak talep etmektedir ve gerçekten yeni demokratik ve ilerici bir Lübnan’ın inşasının istemektedirler. Lübnan’daki tüm demokratik güçleri, bir araya gelmeye çağırıyor ve işçilerin tüm kesimlerinden ve diğer emekçi kitlelerden bu hedef için örgütlenmeyi ve mücadele etmeyi talep ediyoruz. ICOR, ICOR’un Beyrut Ortadoğu Konferansı doğrultusunda bu hareketi dayanışmacı bir şekilde destekler ve Lübnan’daki devrimci güçlerle birlikte demokratik ve sosyalist bir Lübnan için onun devrimcileştirilmesini teşvik eder.

 

Lübnan’daki devrimci güçleri ve ICOR’u güçlendirin!

Bütün Ülkelerin İşçileri, birleşin!

İşçiler ve dünyanın ezilen halkları, birleşin!

ICOR’un inşasıyla birlikte İleri!

 

 

Document Actions