Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2021 / (Dutch) Internationale vrouwendag op het Museumplein in Amsterdam

(Dutch) Internationale vrouwendag op het Museumplein in Amsterdam

De kameraden van Rode Morgen / Nederland doen verslag

 

In Amsterdam houden zo’n 300 (jonge) vrouwen (en mannen) een manifestatie op het Museumplein - voor de bevrijding van de vrouw in een bevrijde maatschappij. Voor gelijke kansen, behandeling en beloning, tegen geweld tegen vrouwen, zowel thuis als op straat, tegen de afwenteling van de coronacrisis op de mensen, voor een maatschappij zonder uitbuiting en onderdrukking en voor een toekomst voor de jeugd. Dit jaar vanwege corona geen demonstratie door Amsterdam, maar wel veel enthousiaste optredens uit Argentinië, Suriname, Belarus, Koerdistan en Nederland. Vrouwen uit veel verschillende landen houden toespraken over de strijd van de vrouwenbeweging in hun landen. Over vrouwen die opstaan op voor hun rechten, zoals de Koerdische vrouwen in Rojava tegen ISIS en de soldaten van Erdogan, de vrouwen uit Belarus die vertellen over hun strijd voor vrijheid en zoals de miljoenen die in Latijns-Amerika de straat opgaan onder de leus ‘Ni una menos’, tegen de vele moorden op vrouwen en voor legalisering van abortus. Zolang het kapitalisme bestaat hebben vrouwen te kampen met dubbele uitbuiting en onderdrukking. Reactionairen en fascisten ontnemen in imperialistische oorlogen vrouwen alle rechten en verkrachten en vermoorden. Wereldwijd en ook in Nederland groeit echter de strijdbare vrouwenbeweging. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel jonge vrouwen nu de straat op gaan om te strijden voor de bevrijding van vrouwen en voor een andere wereld. Een aantal van hen sluit zich tijdens de manifestatie aan bij het Platform Wereldvrouwen dat verslag doet van haar activiteiten en die de strijd van de vrouwen voor hun bevrijding wereldwijd wil verbinden. Binnenkort wordt er een virtuele Europese Conferentie van Wereldvrouwen gehouden. En volgend jaar is er de derde Wereldvrouwenconferentie - deze keer in Tunesië. In het weekend voor 8 maart zijn er in meerdere steden vrouwen- manifestaties geweest waar honderden vrouwen en meisjes aan deelnemen. Op 6 maart in Rotterdam en Utrecht, op 7 maart in het Nelson Mandelapark in Amsterdam. Ook waren er fietsdemonstraties in Amsterdam en Rotterdam. De strijdbare vrouwenbeweging laat van zich horen!

 

Internationale vrouwendag in Rotterdam

6 maart 2021 Zaterdag 6 maart wordt in Rotterdam een buitenmanifestatie gehouden om de internationale strijddag van vrouwen (alvast) te vieren. Niet iedereen kan op maandag bij de landelijke manifestatie in Amsterdam zijn. Een reeks van vrouwenorganisaties en sympathisanten verenigden zich in het Rotterdams 8 maart comité en organiseerden een manifestatie. Ruim honderd deelnemers verzamelden zich coronaproof op het Grote Kerkplein. Zij luisterden naar talloze strijdervaringen van vrouwen zoals die tegen geweld, tegen fascisme en oorlog (bijvoorbeeld in Turkije en Iran) voor het toelaten van vluchtelingen uit de ongezonde en brandbare kampementen op de Griekse eilanden tot Nederland en de andere EU-landen - voor gelijk loon en verhoging van het minimumloon (wat veel vrouwen verdienen) naar € 14 per uur. Aangrijpende verhalen vertelden een paar vrouwen die jarenlang moesten knokken tegen de belastingdienst, die hen ten onrechte van fraude met de kinderopvangtoeslag verdacht. In een paar toespraken werd gewezen op de oorzaak waarom vrouwen een lager loon krijgen – in Nederland tegen de 20% lager - en vaak economisch onzelfstandig zijn door parttime werken: vrouwen worden opgezadeld met het grootste deel van de kinderopvoeding, huishoudelijke en zorgtaken. Dat geeft de bedrijven de gelegenheid hun loonkosten te drukken. Acht maart had zijn oorsprong in de vakbeweging (Amerikaanse textielarbeidsters). Het uiteindelijke initiatief is 110 jaar geleden genomen door de Socialistische vrouwenbeweging met Clara Zetkin. De bevrijding van de vrouw kan pas volledig zijn in een van het kapitalisme bevrijde maatschappij - het socialisme. Vanuit de Wereldvrouwen werd opgeroepen internationaal te denken om alle vrouwen van de wereld te verenigen. Rotterdams Rood zong ‘Brood en Rozen’ en het lied van de Britse mijnwerkersvrouwen.

Document Actions