Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2021 / (Turkish) Faşizme Karşı Örgütlenelim, Birleşelim, Savaşalım! Faşist Katliamların Hesabını Soralım!

(Turkish) Faşizme Karşı Örgütlenelim, Birleşelim, Savaşalım! Faşist Katliamların Hesabını Soralım!

MLKP Eş Başkanları, Berçem Güneş, Kerim Gökdeniz, 30 Temmuz 2021

 

Faşist şeflik rejimi, ırkçı ve politik İslamcı faşist kontrgerillayı harekete geçirerek, Kürt soykırımı saldırılarını yeni bir aşamaya taşıdı. Bir kontrgerilla tetikçisinin, kitle katliamı için gönderildiği HDP İzmir il binasında o sırada yalnız olan Deniz Poyraz’ı katletmesi ilk işaretti. Değişik kentlerde sivil ve savunmasız Kürt insanlarımıza peşpeşe saldırılar ve Konya’da 4’ü kadın 7 Kürt’ün katledilip evlerinin yakılması soykırım planının yeni aşamasını gözler önüne serdi.

Kimse kendini aldatmamalıdır. Bu saldırı ve katliamlar birbirinden yalıtık değildir. Bireysel değildir. Kışkırtanlar, planlayanlar, azmettirenler bin odalı sarayda, İç İşleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve MİT binalarında, SADAT’ta, MHP genel merkezindedir. Efrin’de mezarlıkların yıkılması ve cansız bedenlerin mezarlarından çıkarılmasından kim sorumluysa, Deniz Poyraz’ın katledilmesiyle başlatılan ve Konya katliamıyla yeni bir boyut alan ırkçı katliamların sorumlusu da odur. Hrant Dink’in ve Rahip Santaro’nun katledilmesinden 10 Ekim kitle katliamına, TAYAD’lı ailelere linç saldırısından FESK gerillaları Ozan Sökmen ve Fırat Şeran’ın katledilmesine değin halklarımıza karşı işlenen ağır suçlarda pay sahibi olan işkenceci faşist Engin Dinç’i kim Konya Emniyet Müdürü olarak atamışsa sorumlu odur. Sorumlu AKP-MHP ittifakına dayanan faşist şeflik rejimidir.

İç çıkar çatışmaları nedeniyle dışlanan kontrgerilla şeflerinden Sedat Peker’in, “Gazi’den daha ağır saldırılar yapacaklar” açıklamasının üzerinden çok zaman geçmedi. Faşist şeflik rejimi, içinde bulunduğu şiddetli krizi yönetebilmek için her şeyi ateşe atmaya hazırdır. Tehlikenin bilincinde olunmalıdır. Susmak, seyirci kalmak, Kürt halkımıza karşı soykırım saldırılarının hız kazanmasına, işçiler ve ezilenler üzerindeki faşist terörün misliyle artmasına yol açacaktır.

Gün, Kuzey Kürdistan halkı başta olmak üzere, halklarımızın politik İslamcı saray cuntasının korku zincirini kırma, ayağa kalkma, faşist terörü ve soykırımcı saldırıları püskürtme günüdür. Gün onurundan güç alarak cesaret kuşanma günüdür. Unutulmasın ki, Bakur’daki özyönetim direnişlerinin yalnız bırakılması, Efrîn, Serêkaniyê ve Gîre sipî işgallerinin seyredilmesi, Güney Kürdistan’daki PKK önderleri ile tüm gerillayı fiziki olarak yok etmeyi hedefleyen ve hala süregiden faşist, inkarcı sömürgeci işgal ve saldırıya karşı meydanlara çıkılmaması, faşist baskı ve zulmün katmerleşmesinden, Konya’da olduğu gibi savunmasız sivil insanlarımızın alçakça katledilmesinden başka bir sonuç doğurmadı. Faşist şeflik rejimine ve inkarcı sömürgeciliğe karşı mücadele yükseltilmezse soykırım saldırıları artacak, faşist katliamlar inanç eşitliği isteyen Alevilere, özgürlük, adalet ve demokratik haklar için mücadele eden işçilere, kadınlara, gençlere ve yoksullara doğru yaygınlaşacaktır.

Faşizme karşı direniş barikatları örmek için, Kürt ve Türk halklarımızdan, Çerkes, Arap, Gürcü, Laz, Ermeni, Rum, Süryani, Keldani, Roman, Arnavut, Boşnak, Pomak ulusal topluluklardan işçileri, kadınları gençleri ve tüm emekçileri, tüm yoksulları, faşizmin Konya katliamına karşı, caddeleri, meydanları zaptetmeye; sendikaları bir günlük iş durdurmaya,

Başta işçi, işsiz ve öğrenci gençlikten kadın ve erkekler olmak üzere emekçi halklarımızı, HBDH milislerine ve FESK’in kent gerillalarına katılmaya, faşizme ve inkarcı sömürgeciliğe karşı silahlı direnişe ve savaşıma çağırıyoruz.

Silahlanıp can güvenliğimizi koruyalım!

Faşizme ve inkarcı sömürgeciliğe karşı örgütlenelim, birleşelim, savaşalım!

 

30 Temmuz 2021

 

MLKP Eş Başkanları

Berçem Güneş

Kerim Gökdeniz

Document Actions