Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2021 / (Turkish) "Susmayacağız – İtaat etmeyeceğiz!" İstanbul Sözleşmesi'ni Savunan Kadınların Yanındayız!

(Turkish) "Susmayacağız – İtaat etmeyeceğiz!" İstanbul Sözleşmesi'ni Savunan Kadınların Yanındayız!

ICOR kararı, 28 Haziran 2021

 

Yıllardır dünya'nın dört bir yanında kadın özgürlük mücadelesi ve kadınların binlerce yıldır maruz kaldığı her türlü sömürü ve baskıya karşı verdikleri mücadele büyümektedir. Bu mücadelenin araçları çeşitlenirken, kadına ve LGBTI+'lara yönelik şiddete, ücret eşitsizliğine ve kürtaj hakkı yasaklarına karşı sokağa çıkan kadın kitlelerinin sayısı da artıyor. Kadınların, feodal, faşist ve burjuva devlet ve aile düzeni tarafından sömürülmesinin ve ezilmesinin bütünlüğü giderek daha görünür hale gelirken; kitlelerin cinsiyetçi baskıya ve bu baskının kaynaklarına ilişkin bilinci son derece artmakta ve böylece kapitalist toplumsal düzeni bir bütün olarak sorgulamaktadır. Özgürleştirilmiş bir toplumda özgürleştirilmiş kadın alternatifi arayışları giderek artıyor. Kadına yönelik şiddete karşı hareketler, tekstil işçi hareketi gibi kadın işçi hareketleri, kadın savaşçılar ve devrimcilere yönelik karşı-devrimci terör, baskılar ve tecavüzlere karşı mücadele hareketleri dünyanın en güçlü kitle hareketleri arasındadır.

Buna karşı, egemen sınıflar da tüm gücüyle karşı koymakta, kadın hakları için mücadele edenlere saldırmakta ve meşru özgürlük, eşitlik ve adalet taleplerine ataerkil bir tepkiyle yanıt vermektedir. Bu bağlamda, kadınların şiddete karşı korunması için bağlayıcı nitelikteki hukuk normlarını belirleyen ve burjuva devletlerin bir sözleşmesi olan Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi, kadınlar için önemli bir mücadele konusu haline gelmiştir. Temmuz 2020'de ilk olarak Polonya devletinin İstanbul Sözleşmesi'nden çekileceği açıklandı. İstanbul Sözleşmesi'ni ilk imzalayan Türkiye'de ise, Erdoğan kararnameyle 20 Mart 2021 gecesi uluslararası anlaşmadan çekildiğini duyurdu.

Her iki ülkede de kadınlar, ataerkil, gerici, proto-faşist ve faşist saldırılara ve devletlerinin baskılarına karşı büyük bir direniş göstererek, yıllardır hakları için kararlılıkla seferber oluyorlar. Örneğin Polonya'da kadınlar, kürtaj hakkının tanınması ile ilgili mücadelenin yanı sıra burjuva aile düzenini korumak adına kadınların temel haklarını hedef alan iktidardaki PiS partisinin kadın düşman politikalarına karşı da mücadele ediyor. Faşist Türk devletinin bugünkü temsilcisi Erdoğan'ın yönetiminde de Türkiye'deki kadınlar aile içindeki geleneksel role itilmektedirler. Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı, cezasızlık politikasıyla destekleniyor. Bu ortamda özellikle LGBTİ+'lar yeni bir saldırı dalgasının hedefindeler. Kuşkusuz İstanbul Sözleşmesi aynı zamanda kadınların yorulmak bilmez eşitlik ve kendi kaderini tayin hakkı mücadelesinin bir burjuva demokratik başarısıdır. Türkiye'de olduğu gibi Polonya'da da kadınların direnişi tüm dünya kadınları için önemli bir işaret fişeğidir. Çünkü egemenlerin saldırıları ancak kararlı ve birleşik bir mücadele ile geri püskürtülebilir ve böylece yeni kazanımlar elde edilebilir. Polonya ve Türkiye'deki kadınlar, kadın özgürlük mücadelesinin devrimci mücadelelerin vazgeçilmez bir parçası ve ölçütü olduğunu açıkça ortaya koyuyorlar.

ICOR olarak, İstanbul Sözleşmesi'nde kalmak ve onun yasal standartlarını uygulamak için mücadele eden tüm kadınların yanındayız. İstanbul Sözleşmesi'ni henüz imzalamamış olan devletleri de (örneğin Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna) imzalamaya ve uygulamaya çağırıyoruz. Bu mücadele, bir kağıt parçası için verilmiyor, kadınlara yönelik şiddete karşı, kendi kaderini tayin hakkı, onurlu bir yaşam, sömürü ve baskının olmadığı bir gelecek ve kadınların örgütlenme biçimlerini güçlendirmek için verilen bir mücadeledir. İstanbul sözleşmesini uygulanması için hayatı durdurmaya ve talepleri için mücadele etmeye çağıran Türkiye'deki kadınları destekliyoruz. Direnen dünya kadınlarını selamlıyor ve "yaşamak direnmektir!" diye haykırıyoruz.

Gelin kadınlar olarak, işçilerle, gençlerle, ekolojistlerle, insan hakları savuncularıyla birlikte sistemi devrimci tarzda altüst edelim!


 


 

İlk imza sahipleri kadınlar - ICOR partilerinin kadınları ve kadın kitle örgütleri:

• Avustralya Komünist Partisi (Marksist-Leninist) - CPA (M-L)

Alice M., CPA (M-L) Başkan Yardımcısı

Louisa L., CPA (M-L) Başkan Yardımcısı

• Almanya Marksist-Leninist Partisi - MLPD

Gabi Fechtner, MLPD başkanı

• Tüm Hindistan Devrimci Kadın Örgütü - AIRWO

Yoldaş Pramila, AIRWO Başkanı

• Fas Marksist-Leninist – Proleter Çizgi - MMLPL

Meriam Chhaibi

Btissam

• Tüm Nepal Kadınlar Derneği - ANWA

Durga Paudel

Mina Pun, ANWA Başkanı

• Portekiz Marksist-Leninist Birliği - UMLP

Ana Vomhof

• Güney Afrika Abanqobi Kadınlar Birliği

Gloria Mgaju

Margaret Tini

• Tunus Kadın Komitesi Latifa Taamalah, PPDS - Yurtsever Demokratik Sosyalist Parti

Nesrine Gharbi, PPDS Siyasi Büro üyesi ve kadın sorumlusu

Amira Dallech, Dünya Kadın Konferansı koordinasyon üyesi, 2022 Tunus'ta gerçekleşecek olan Dünya Kadın Konferansı sorumlularından

• Ukrayna İşçi Sınıfı Hareketi Koordinasyon Konseyi (KSRD)

Alina

• Uruguay Devrimci Komünist Partisi Kadın Cephesi


 

İmzalayanlar (29 Haziran 2021 itibariyle):

1. CPK Kenya Komünist Partisi

2. MMLPL Fas Marksist-Leninist Proleter Çizgi

3. CPSA (ML) Güney Afrika Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

4. PPDS Tunus Yurtsever Demokratik Sosyalist Parti

5. MLOA Afganistan Marksist-Leninist Örgütü

6. CPB Bangladeş Komünist Partisi

7. CPI (ML) Red Star Hindistan Komünist Partisi (Marksist-Leninist) Kızıl Yıldız

8. Hezb-e Ranjbaran-e İran (İran Proleter Partisi)

9. NCP (Mashal) Nepal Komünist Partisi (Mashal)

10. PPRF Nepal Yurtsever Halk Cumhuriyet Cephesi

11. NDMLP Sri Lanka Yeni Demokratik Marksist-Leninist Parti

12. CPA/ML Avustralya Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

13. PR-ByH Partija Rada - Bosna Hersek Emek Partisi

14. MLPD Almanya Marksist-Leninist Partisi

15. UC Fransa Komünist Birliği

16. UPML Fransa Marksist-Leninist Proleter Birliği

17. BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye)

18. KOL Lüksemburg Komünist Örgütü

19. RM Hollanda Kızıl Şafak

20. UMLP Portekiz Marksist-Leninist Birliği

21. RMP Rusya Maoist Partisi

22. MLGS İsviçre Marksist-Leninist Grubu

23. TKP-ML Türkiye Komünist Partisi – Marksist-Leninist

24. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan

25. KSRD Ukrayna İşçi Sınıfı Hareketi Koordinasyon Konseyi

26. Union of Cyptiors, Kıbrıslılar Birliği

27. PCP Paraguay Komünist Partisi (bağımsız)

28. BDP Peru Demokratik Halk Birliği

29. PPP Peru Proleter Partisi

30. PC (ML) Dominik Cumhuriyeti Komünist Parti (Marksist-Leninist)

31. PCR-U Uruguay Devrimci Komünist Partisi

 

Document Actions