Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2022 / (Polish) Oświadczenie w sprawie wojny w Ukrainie

(Polish) Oświadczenie w sprawie wojny w Ukrainie

Rada Koordynacyjna Ruchu Klasy Robotniczej w Ukrainie, 19 marca 2022 r.

 

Profaszystowski reżim Putina kontynuuje agresję na Ukrainę. Tysiące cywilów, w tym ponad 200 dzieci, zostało zabitych od początku inwazji. Płoną wieżowce, szpitale, szkoły, haniebnych czynów dokonuje także lotnictwo i artyleria.

 

Już u samych narodzin naszej organizacji, w latach 90. ostrzegaliśmy przed prawdziwą naturą rosyjskiego wielkomocarstwowego szowinizmu, który w tamtych czasach często krył się za hasłami „odrodzenia ZSRR”. Nawet dzisiaj, agresja dokonana przez klikę Putina maskowana jest hasłami „antyfaszyzmu” i odwołaniami do radzieckiej przeszłości. Prawda jest taka, że pod względem chciwych aspiracji i cynicznego lekceważenia rzeczywistych interesów ludu pracującego, rosyjski imperializm jest spadkobiercą radzieckiego socjalimperializmu. Podobnie jak w odrodzonym ZSRR, przywódcy dzisiejszej Rosji traktują zwykłych ludzi w swoim kraju jedynie jako źródło realizacji swych własnych interesów.

 

Z kolei imperializm zachodni jest zainteresowany pokonaniem kliki Putina rękami narodu ukraińskiego, by uzyskać dostęp do bogatych zasobów Rosji. Kraje zachodnie udają, że „nie angażują się bezpośrednio w wojnę” i oczekują, że armia Putina zostanie rozbita na Ukrainie przez Ukraińców, z pomocą zachodniej broni.

 

Żal i krew spada na barki ludu. Już około 10 milionów ludzi w naszym kraju jest zmuszonych do opuszczenia swoich domów, z czego prawie 4 miliony uchodźców kieruje się do Europy. Agresorzy niszczą domy, infrastrukturę cywilną, okradają i terroryzują zwykłych obywateli. Wiele dużych miast jest nieustannie atakowanych przez faszystów Putina - są to Kijów, Czernigow, Sumy i Charków. W otoczonym Mariupolu dochodzi do katastrofy humanitarnej: nie ma jedzenia, wody, a ciała zmarłych są pozostawiane na ulicach. Sytuację można porównać do oblężenia Leningradu podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941-45, kiedy wojska niemieckie otoczyły miasto i usiłowały je zdobyć.

 

Od pierwszych dni zaczęliśmy pomagać robotnikom, razem z nimi utworzyliśmy Obywatelską Inicjatywę Samopomocy, która warunkach wojennych pomaga w zdobywaniu żywności i zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludności. Niektóre sklepy i drogerie działają, ale w warunkach ostrzału i walki wielu ludzi po prostu nie może się do nich dostać. Ponadto wiele różnych firm i organizacji przestało funkcjonować – przez co pracownicy pozostają bez środków do życia. To właśnie tego typu osobom pomagamy w pierwszej kolejności.

 

Wiele pokojowo nastawionych osób mści się na agresorach, tworząc oddziały partyzanckie i atakując wojska oraz sprzęt Putina na tyłach, zgodnie z najlepszymi tradycjami czerwonych partyzantów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Lecz istota wojny pozostaje ta sama: jest to walka między nowym imperialistycznym reżimem Putina a zachodnim imperializmem, toczona na terytorium Ukrainy, kosztem życia zwykłych ludzi. Zdecydowanie oświadczamy: precz ze wszelkim imperializmem! Wojny imperialistyczne przynoszą ludności świata tylko smutek, cierpienie i śmierć.

 

Precz z wojną burżuazyjną!

Śmierć zbrodniarzom wojennym!

 

Document Actions