Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2022 / (Turkish) Bu çığlık bir ağıt değil-cesur bir halk ayaklanmasının çığlığıdır

(Turkish) Bu çığlık bir ağıt değil-cesur bir halk ayaklanmasının çığlığıdır

İran'daki halk ayaklanmasına ilişkin ICOR kararı, 6 Ekim 2022

 

Genç bir Kürt kadın olan Jina Mahsa Amini (22 yaşında) 16 Eylül'de Tahran'da gözaltındayken İran ahlak polisi tarafından öldürüldü. Tutuklanmasına gerekçe olarak Hicap giyme yasasını ihlal ettiği iddiası gösterildi. Kendisi İran'ın Kürt bölgesi olan Saghez'dendi.

O tarihten bu yana İran'daki kitlesel protestolar durmak bilmiyor; Kürt bölgesinde olduğu kadar İran'ın tüm büyük ve küçük şehirlerinde de gece gündüz sokaklar protestocuların hakimiyetinde. Jina Amini'nin ölümü, uzun süredir kitleler arasında parlayan ve kendisini her şeyden önce işçi mücadelelerinin benzeri görülmemiş bir birikiminde ifade eden devrimci mayalanmanın ateşini ülke çapında yeniden tutuşturdu.

Protestolar ilk bakışta kendiliğinden gelişen bir öfke ayaklanması gibi görünüyor. Ancak çok daha fazlasıdır ve uzun bir geçmişi vardır. Daha geçen yıl, yüzde 55'ten yüzde 130'a varan enflasyon insanlar için dayanılmaz hale gelmişti ve mücadele deneyimi olan işçiler fabrikalarda örgütleniyordu. Mart 2021'den Mart 2022'ye kadar petrol, gaz, petrokimya gibi sanayi sektörlerinden çelik fabrikalarına, Haft Tapeh'teki şeker kamışı işçilerinden kamyon şoförlerine, hemşirelere ve öğretmenlere kadar 4000 işçi mücadele etti. Protestolarda sendikal taleplerin yanı sıra fabrikaların, eğitim kurumlarının ve temel kentsel hizmetlerin özelleştirilmesine karşı talepler de dile getirildi.

Bu mücadelelerden, bugünün kitlesel ayaklanmalarına ülke çapında genişlik ve tutarlılık kazandıran ve rejime karşı direnişlerini yönlendiren güç doğdu.
"İnsanların artık canına tak etti! Çok sayıda işçi grevde; kadınlar sokaklarda, öğretmenler ve emekliler aylardır mücadele ediyor. Herkes yoksulluk, enflasyon, açlık ve baskıyla dolu dayanılmaz hayata karşı mücadele ediyor.
“Protestolar, Kürtlerin ve İran'daki diğer tüm halkların büyük bir dayanışma içinde bir arada durduğunun açık işaretlerini taşıyor” diyor uluslararası militan kadın hareketi aktivisti İranlı Zaman Masudi.

İnsanlar korkularını kaybediyor. Şimdiye kadar binlerce tutuklama ve 133 ölümle sonuçlanan acımasız baskı ve şiddete rağmen, kadınlar ve erkekler, işçiler, gençler, öğrenciler nefret edilen teokratik, faşist rejime karşı ayağa kalkıyor. Kadınlar başörtülerini çıkarıyor, polis karakolları, dini merkezler ve devlet daireleri alevler içinde kalıyor. “Kadın, Yaşam, Özgürlük” çığlıkları yükseliyor. Ve 40 yıl sonra ilk kez “Yaşasın Sosyalizm, Yaşasın Sosyalizm” sloganı duyuluyor.

Temmuz 2022 ortalarında, CP İran'dan Nosrat T. bir ICOR web seminerinde, “Toplumun devrimci koşullara doğru yüksek hızda ilerlediğini söylemek isterim” demişti. Ekonomik ve siyasi talepler, mücadeleler iç içe geçtikçe ve ayaklanma hedefleri devrimcileştikçe bunun doğruluğu kanıtlanıyor. Marivan'daki (Irak sınırına yakın) kitlesel ayaklanmanın örgütleyicileri, Jina'nın öldürülmesinden bir gün sonra yaptıkları çağrıda, “Kadınların aşağılanmasının nedeni kapitalist kültür, yasalar, gerici ve ataerkil geleneklerdir" dediler. Birçok sendika da siyasi sloganlar altında grev çağrısında bulundu; Taşeron Petrol İşçileri Koordinasyon Konseyi şunları yazdı: “Hükümetin yaşamdaki baskı ve vahşet döngüsünün giderek yoğunlaşması, bugün toplumu bir isyan durumuna sokmuş, daimi petrol işçileri ve kısa süreli işçiler arasında birliğe ve bu cehennemi durumu sona erdirmek için pratik dayanışmaya duyulan ihtiyacı vurgulamıştır.”

Fedaiyan (Azınlık)/Doğu Kürdistan Örgütü gibi örgütler genel bir siyasi grev ve ülke çapında bir ayaklanma çağrısında bulunmaktadır.

İşçilerin ve halk kitlelerinin cesareti ve toplumsal değişim iradesi, muzaffer bir mücadelenin potansiyelidir. Yollarının istifa ya da kanla boğulmaması için, kitleler arasında saygı gören, onları örgütleyip yön verecek ülke çapında birleşik bir liderlik ve devrimci bir parti gereklidir. Her şeyden önce, bugün hiçbir ülkede hiçbir mücadele yalnız ve yalıtılmış kalmamalıdır. Bu nedenle ICOR, kendisini tüm dünyadaki bu mücadelelerle dayanışma içinde ilan eder ve dünya çapındaki dayanışma faaliyetlerinde bilinç ve desteği örgütleme görevini üstlenir.

Emperyalistler ve faşistler dünya çapında birbirleriyle bağlantılıdır ve karşıdevrim sınır ötesi bir şekilde hareket etmektedir. Bu nedenle, ulusal parti inşası ve ICOR ya da anti-emperyalist ve antifaşist birleşik cephe gibi uluslararası örgütlenme biçimlerinin güçlendirilmesi kararlılıkla sürdürülmelidir.

Yaşasın İranlı kitlelerin özgürlük ve demokrasi mücadelesi!

Dayanışmayı örgütleyelim! İnternet engellemelerini ve sansürü kıralım!

Kahrolsun teokratik, ataerkil ve faşist rejim!

Yaşasın özgürlük-yaşasın sosyalizm!

ICOR ile ileri!

Dünya çapında antifaşist, anti-emperyalist birleşik cepheyi güçlendirin!

 

İmzacılar (07 Ekim 2022 itibariyle, başka imzacılar da olabilir):

 1. PCPCI Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire (Fildişi Sahili Proleter Komünist Partisi)
 2. UPC-Manidem Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour l'Instauration de la Démocratie (Kamerun Nüfus Birliği - Demokrasinin Tesisi için Ulusal Manifesto)
 3. CPK Kenya Komünist Partisi
 4. MMLPL Fas Marksist-Leninist Proleter Çizgisi
 5. CPSA (ML) Güney Afrika Komünist Partisi (Marksist-Leninist)
 6. PCT Parti Comuniste du Togo (Togo Komünist Partisi)
 7. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Yurtsever Demokratik Sosyalist Parti), Tunus
 8. MLOA Afganistan Marksist-Leninist Örgütü
 9. CPB Bangladeş Komünist Partisi
 10. SPB Bangladeş Sosyalist Partisi
 11. CPI (ML) Kızıl Yıldız Hindistan Komünist Partisi (Marksist-Leninist) Kızıl Yıldız
 12. NCP (Mashal) Nepal Komünist Partisi (Mashal)
 13. NDMLP Yeni-Demokratik Marksist-Leninist Parti, Sri Lanka
 14. CPA/ML Avustralya Komünist Partisi (Marksist-Leninist)
 15. БКП Българска Комунистическа Партия (Bulgar Komünist Partisi)
 16. PR-ByH Partija Rada - ByH (İşçi Partisi - Bosna Hersek)
 17. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Almanya Marksist-Leninist Partisi)
 18. UC Unité Communiste (Komünist Birleşik), Fransa
 19. UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (Marksist-Leninist Proleter Birlik), Fransa
 20. BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Bolshevik Party (North Kurdistan-Turkey))
 21. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Lüksemburg Komünist Örgütü)
 22. RM Rode Morgen (Kızıl Şafak), Hollanda
 23. UMLP União Marxista-Leninista Portuguesa (Portekiz Marksist-Leninist Birliği)
 24. RMP Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya) (Rus Maoist Partisi)
 25. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (İsviçre Marksist-Leninist Grubu)
 26. TKP-ML Türkiye Komünist Partisi Marksist-Leninist (Türkiye Komünist Partisi Marksist-Leninist)
 27. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan)
 28. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (İşçi Sınıfı Hareketi Koordinasyon Konseyi), Ukrayna
 29. PCC-M Partido Comunista de Colombia- Maoista (Kolombiya Komünist Partisi- Maoist)
 30. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Paraguay Komünist Partisi (bağımsız))
 31. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista) (Komünist Parti (Marksist-Leninist)), Dominik Cumhuriyeti

 

Document Actions