Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2022 / (Turkish) Dünya İşçi Sınıfına Ve Ezilenlere!

(Turkish) Dünya İşçi Sınıfına Ve Ezilenlere!

MLKP Merkez Komitesi, 24 Şubat 2022

 

Rusya ile ABD ve NATO arasındaki emperyalist rekabet Ukrayna’yı savaş alanına çevirdi. ABD ve İngiltere’nin, Ukrayna’yı NATO’ya alarak, Rusya’yı fiziki kuşatma planına, Putin yönetimi Ukrayna işgaliyle cevap verdi. Emperyalist rekabet ve yağma savaşının tüm yükü ve tüm acıları, işçilerin, emekçilerin, yoksulların sırtında.

Emperyalist Rusya’nın şefi Putin, işgal saldırısı yürütürken, Ukrayna halkına vurulmuş ulusal köleliğin yok edilmesini sağladığı için ‘Bolşevik Lenin’e; Sovyet işçi sınıfının ve halklarının güçlü dayanışmasıyla, Ukrayna’nın özgür ve gelişkin bir sosyalist cumhuriyet haline gelmesini sağladığı için Stalin önderliğindeki SBKP’ye kin kusuyor. Bir halklar hapishanesi olan çarlık Rusyasını yıkan, ulusların kaderini tayin hakkı ilkesini uygulayan, özgür uluslar birliğinin, SSCB’nin yolunu açan Ekim Devrimi’ne nefretini yansıtıyor.

Öncesi bir yana 20. yüzyıl boyunca, Latin Amerika’da, Asya’da, Afrika’da, Avrupa’da sayısız işgalin ve on milyonlarca insanın en vahşi biçimde katledilmesinin sorumluluğunu taşıyan ABD, İngiltere ve AB devletleri korosu, yalan ve iki yüzlülüğe dayalı açıklamalar yayınlıyorlar. 21. yüzyılda, Irak’ta, Libya’da, Afganistan’da akıttıkları milyonlarca insana ait kan henüz kurumamışken, “batılı değerler” nedeniyle işgale karşı çıktıklarını, “özgürlüğü savunmak için” savaşa hazır olduklarını ilan ediyorlar. Emperyalist hedef ve amaçlarını en aşağılık yalanlarla örtmeye çalışıyorlar.

Kuzey Kürdistan’ı işgalci sömürgeci boyunduruk altında tutan; Rojava’nın ve Suriye’nin bir çok kentini işgal etmiş durumda olan; Güney Kürdistan’da onlarca işgal üssü kurmuş bulunan; Libya’ya işgal çeteleri gönderen; Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ’ı işgal etmesine her türlü desteği veren Türkiye Cumhuriyeti devleti ve faşist politik İslamcı Tayyip Erdoğan, Ukrayna işgaline karşı olduğunu açıklayarak halklarla alay ediyor.

Bütün bu sömürücü, yağmacı, halkların düşmanı güçlere karşı,

1) Rusya’nın emperyalist işgale derhal son vermesi,

2) Dünyanın dört bir yanındaki NATO üslerinin kapatılması, askerlerin geri çekilmesi ve emperyalist savaş aracı olan NATO’nun derhal dağıtılması,

3) Rojava ve Suriye’deki TC, ABD ve Rusya işgalinin derhal son bulması,

4) Ukrayna yönetiminin Donetsk ve Luhanks halkının taleplerini kabul etmesi için,

Dünya işçi sınıfının, kadınların, gençlerin, yoksulların, emekçilerin gür sesini yükseltelim.

Özgür, adil ve insan kardeşliğine dayalı bir dünya talebimizi dört bir yanda bayraklaştıralım. Miting, yürüyüş, grev, boykot, blokaj ve her tür kitle eylemiyle, işçi sınıfının ve ezilenlerin uluslararası dayanışmasını ve halkların kardeşliğini tüm dünyaya yayalım.

Document Actions