Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2022 / (Turkish) Karadeniz bölgesinin tüm ülkelerinin işçileri - anti-emperyalist mücadeleye birlikte önderlik edelim.

(Turkish) Karadeniz bölgesinin tüm ülkelerinin işçileri - anti-emperyalist mücadeleye birlikte önderlik edelim.

KSRD, MLKP, MLP ve TKP-ML'den ortak açıklama, Mart 2022

 

Son yıllarda Karadeniz Bölgesi’nde politik ve askeri gerilimler artış gösterdi. Bu, emperyalist ülkeler ve onların blokları arasındaki çelişkilerin şiddetlenmesi sonucu gerçekleşiyor. Özellikle de, bazı emperyalist ve faşist devletler ekonomik, politik ve askeri nüfuzlarını dayatmak üzere dışa doğru yayılmaya başladı.

Rusya emperyalizminin Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı bölge için gerçekten önemli bir yer tutarken bu durumda Kırım ve Donbass'ın bir kısmının Rus birlikleri ve Rus yanlısı askeri oluşumlar tarafından işgal edilmesine yol açtı. İşgal edilen bölgelerde, Ukrayna’nın dört bir yanında ve komşu ülkelerde milyonlarca insanın yaşamı mahvoldu. Öncesinde, 2008’de Putin emperyalizmi Gürcistan'a yönelik açık silahlı bir saldırganlığa girişti ve Rusya bu ülkenin bir kısmını işgal altında tutmayı sürdürüyor. Ukrayna’da olduğu gibi Gürcistan’ın işgal altındaki kısmı da emekçi halk için kukla cuntaların keyfi hareket ettiği korku ve felaket bölgesine dönüştü.

Özellikle, Kırım’da şiddet içermeyen örgütlü direniş girişimleri nedeniyle Kırım Tatarları sert bir şekilde bastırılıyor, yüzlerce Kırım Tatarı'nın hapse atılıyor. Yarımadada genel olarak toplumsal ve politik yaşamın her boyutu üzerinde tam bir kontrol sistemi inşa ediliyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği ve ABD emperyalistleri de bölgedeki etkilerini arttırmanın peşinde. Bugün Bulgaristan, Romanya, Moldova, Ukrayna Batı emperyalizmine bağımlıdır ve bu, halihazırda emekçilerin yaşam koşullarında genel bir bozulmaya ve bu ülkelerin iç siyasetinde antikomünizmin ideolojik payının artmasına yol açmıştır. Gürcistan ve Ermenistan'da ise Batılı emperyalistler Putin rejimi ile nüfuz mücadelesi vermeye devam ediyor.

Ek olarak, Türk yayılmacılığı bölgede momentum kazanıyor. Faşist Erdoğan rejimi, Batının çıkarlarının bir taşıyıcısı olmaktan uluslararası arenada sömürgeci çıkarlarını aktif olarak öne çıkaran bağımsız bir oyuncuya dönüşüyor. Bu durum, sermayenin ve siyasi nüfuzun genişlemesinde ve Türk ordusunun yurtdışındaki askeri müdahalelerinde ifadesini buluyor. Türk devleti Dağlık Karabağ'daki savaşta üstü örtük bir rol aldı, ayrıca Afganistan ve Libya'da da halen faaliyet yürütüyor. Türk kuvvetleri Suriye ve Rojava'nın bazı bölgelerini işgal altında tutuyor ve Kuzey Kürdistan'da uzun süreli halk düşmanı bir savaş yürütüyor.

Yukarıdakilerin tümü Karadeniz bölgesinde savaş tehlikesinde bir artış, ulusal temelde baskının, sınıf sömürüsünün daha da yükselişi ve sıradan insanların yaşam koşullarında ciddi bir kötüleşme anlamına geliyor. Böylece, 2022’nin başında Ukrayna üzerindeki kontrol üzerinden askerileşmiş emperyalist çatışma keskin bir şekilde yoğunlaştı. Milyonlarca emekçiyi yaşam koşullarından yoksun bırakma ve ölüm tehdidi altına alarak halihazırda ciddi bir savaş tehlikesine yol açtı.

Böyle bir durumda özellikle sosyalist bir toplumsal alternatifin ve devrimin olanak ve gerekliliği mesajını işçi sınıfına ve bölgedeki tüm halklara iletmek özellikle önemlidir. Bu açıdan, 'vatanseverlik' ve diğer burjuva propaganda mitlerini çürütmek de önemli bir yer tutuyor. Bu mitler, işçileri kapitalizmin ve onun savaş da dahil olmak üzere kötülüklerinin hizmetinde tutmak için tasarlanmıştır. Tüm emperyalistleri reddediyoruz, çünkü herhangi bir emperyalizm felaket ve ölüm dışında bir şey getirmez!"

Fetih savaşlarının önüne geçmek için, sınıf sömürüsüne tamamen son vermek için iktidardaki kapitalistleri aynı türden başka kapitalistlerle değiştirmek yetmez. Sosyalist alternatif için, toplumun devrimci dönüşümü için örgütlü bir şekilde mücadele etmek gereklidir. Halkların antifaşist ve antiemperyalist mücadelesi Karadeniz bölgesinde demokratik ve sosyalist devrimlerin ve bölgesel devrimci gelişmelerin yolunu döşeyecektir.

Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin Marksist-Leninist örgütleri olarak savaş tehdidine, emperyalist saldırganlığa karşı, ezilen halkların kurtuluşu ve kapitalist sömürüye son verilmesi için, sosyalizm için birlikte savaşmaya kararlıyız!"

Yaşasın sosyalist devrim!

Tüm ülkelerin işçileri, birleşin!

 

 

Açıklama diğer parti ve örgütlerin imzasına açıktır.

Document Actions