Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2022 / (Turkish) Karadeniz bölgesinin tüm ülkelerinin işçileri- Antiemperyalist mücadeleyi birlikte önderlik edelim

(Turkish) Karadeniz bölgesinin tüm ülkelerinin işçileri- Antiemperyalist mücadeleyi birlikte önderlik edelim

 

Son yıllarda Karadeniz bölgesinde siyasi ve askeri gerilimler artmıştır. Bunun nedeni emperyalist ülkeler ile blokları arasındaki çelişkilerin yoğunlaşmasıdır. Özellikle bazı emperyalist ve faşist ülkeler ekonomik, siyasi ve askeri nüfuzlarını geliştirmek için dışarıya doğru yayılmacılığa giriştiler.

 

Kırım'ın ve Donbass'ın bir kısmının Rus birlikleri ve Rus yanlısı askeri oluşumlar tarafından işgaline yol açtığı için Rus emperyalizminin Ukrayna'daki saldırganlığı bölge için büyük önem taşıyordu. Sonuç olarak, işgal altındaki topraklarda, Ukrayna'da ve komşu ülkelerde milyonlarca insanın hayatı yok edildi. 2008'in başlarında Putin'in emperyalizmi Gürcistan'da açık bir silahlı saldırganlık başlattı ve bu ülkenin bir kısmını işgal etmeye devam ediyor. Ukrayna'da olduğu gibi, Gürcistan'ın işgal altındaki bölgesi, emekçiler için kukla cuntaların keyfiliklerini icra ettiği bir felaket ve korku bölgesine dönüştü.

 

Özellikle Kırım'da Kırım Tatar halkı organize şiddetsiz direniş girişimleri nedeniyle ciddi şekilde bastırılıyor ve yüzlerce Kırım Tatar'ı hapsediliyor. Genel olarak, yarımadada sosyal ve siyasi yaşamın tüm yönleri üzerinde topyekun bir kontrol sistemi inşa ediliyor.

 

Öte yandan, Avrupa Birliği ve ABD emperyalistleri de bölgedeki nüfuzlarını arttırmaya çalışıyor. Bugün Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna Batı emperyalizmine bağımlıdır ve bu da emekçilerin yaşam koşullarında genel bir bozulmaya ve bu ülkelerin iç siyasetinde komünizm karşıtlığının payının artmasına yol açmıştır. Batılı emperyalistler Gürcistan ve Ermenistan'da Putin rejimiyle nüfuz mücadelesi vermeye devam ediyor.

 

Ayrıca bölgede Türk yayılmacılığı da hız kazanıyor. Faşist Erdoğan rejimi, kendisini Batılı çıkarların bir kuklasından, sömürgeci çıkarlarını uluslararası sahnede aktif olarak temsil eden bağımsız bir aktöre dönüştürüyor. Bu, sermaye ve siyasi nüfuzun genişlemesinin yanı sıra Türk ordusunun yurtdışındaki askeri müdahalesinde de kendini göstermektedir. Dağlık Karabağ'daki savaşa gizlice katıldı, Afganistan ve Libya'da faaliyet gösterdi. Türk güçleri Suriye ve Rojava'nın bazı bölgelerini işgal ediyor ve Kuzey Kürdistan'daki halka karşı uzun süreli bir savaş yürütüyor.

 

Tüm bunlar Karadeniz bölgesine yönelik askeri tehdidin artması, ulusal düzeyde baskının daha da artması, sınıf sömürüsü, sıradan insanların yaşam koşullarında önemli bir bozulma anlamına geliyor. Böylece, 2022'nin başında, Ukrayna'nın kontrolü için emperyalist askeri çatışma büyük ölçüde yoğunlaştı. Milyonlarca çalışan emekçiyi yoksunluk ve ölümle tehdit eden önemli bir savaş tehlikesine yol açtı bile.

Böyle bir durumda, sosyalist bir toplumsal alternatif ve devrimin olasılığını ve gerekliliğini işçi sınıfına ve bölgedeki tüm halklara aktarmak özellikle önemlidir. Bu bağlamda, "yurtsever" ve diğer burjuva propaganda mitlerini çürütmek önemlidir. Bu mitler, işçileri kapitalizmin ve savaş da dahil olmak üzere kötülüklerinin hizmetinde tutmayı amaçlamaktadır. Bütün emperyalistleri reddediyoruz, çünkü her emperyalizm felaket ve ölüm getirir!

 

İşgal savaşlarını önlemek, sınıf sömürüsünü tamamen ortadan kaldırmak için iktidardaki bazı kapitalistlerin yerini aynı türden kişilerin alması yeterli değildir. Sosyalist alternatif için örgütlü, toplumun devrimci dönüşümü için mücadele etmek gerekir. Halkların anti-faşist ve antiemperyalist mücadelesi, Karadeniz bölgesinde demokratik ve sosyalist devrimlerin ve bölgesel devrimci atılımın önünü açacaktır.

 

Marksist-Leninist örgütlerimiz doğrudan Karadeniz bölgesiyle bağlantılı ülkeleri temsil ediyor ve savaş tehlikesine karşı, emperyalist saldırganlığa karşı, ezilen halkların kurtuluşu ve kapitalist sömürünün ortadan kaldırılması, sosyalizm için birlikte mücadele etmeye kararlıyız!

 

Yaşasın sosyalist devrim!

Tüm ülkelerin proletaryaları, birleşin!

 

 

KSRD (Ukrayna)

MLKP (Türkiye/Kuzey Kürdistan)

MLP (Rusya)

TKP-ML (Türkiye)

Mart 2022

 

Bildirge diğer taraf ve kuruluşlar tarafından imzaya açıktır

 

Document Actions