Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2022 / (Turkish) NATO yayılmacılığının Rus sınırına kadar genişletilmesi tehditleriyle provoke edilen Putin, Ukrayna’ya askeri saldırılara başlıyor

(Turkish) NATO yayılmacılığının Rus sınırına kadar genişletilmesi tehditleriyle provoke edilen Putin, Ukrayna’ya askeri saldırılara başlıyor

CPI(ML) Kızıl Yıldız Genel Sekreteri KN Ramachandran, Yeni Delhi, 25 Şubat 2022

 

Ukrayna’ya şu andaki saldırı ABD’nin yönettiği emperyalist güçler ve onların NATO’su ile Putin önderliğindeki Rus emperyalistleri arasındaki keskinleşen çelişkinin sonucudur. Biz, üst seviyede küreselleşmiş dünyadaki insan kitlelerinin sefaletini daha da kötüleştirecek olan bu türden her askeri eylemi mahkûm ediyoruz. Ancak, tek başına Rus hükümetini bu savaşın sorumlusu tutan, tek başına onu kötü adam olarak gösteren Batılı medyanın kışkırtmalarıyla gözlerimizin köreltilmesine izin vermemeliyiz.

Rus askeri birlikleri 24 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırıyı başlattılar. Gerçekte burada söz konusu olan, Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında çökmesinden beri sürüp giden, Ukrayna gibi ayrılmış bulunan tüm Doğu Avrupa’nın eski sosyalist ülkelerini ve Sovyetler Birliği’nin federalleştirilmiş devletlerini kendine katmak ve kendi nüfuz alanını Rusya’nın sınırına kadar genişletmek için sürdürülen NATO askeri birliklerinin temsilciler savaşına bir reaksiyondur. NATO, İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra, o zamanki sosyalist Sovyetler Birliği’nin önüne set çekmek için, Avrupa’nın tüm emperyalist ülkeleriyle birlikte ABD emperyalizmi tarafından kurulmuştu. Bu emperyalist kamp, sosyalist kampı parçalamak için çeşitli ülkelerde askerî harekâtlarla soğuk savaş başlattı. Arka planda ipleri çeken kapitalistlerin iktidarı ellerine geçirmesinden ve sosyalist SB’yi diğer süper güç, ABD emperyalizmiyle dünya egemenliği uğruna rekabet eden sosyal emperyalist bir süper güce dönüştürmesinden sonra, bu Soğuk Savaş giderek daha da keskinleşti. Oysa, Sovyetler Birliği çöktüğünde ve dağıldığında ve Doğu Avrupa’nın eski sosyalist ülkeleri NATO’ya üye olmaya başladıklarında, ABD emperyalist güçleri ve onun ideologları Soğuk Savaşın sona erdiğini ilan etmişlerdi. O dönemde NATO’nun dağıtılacağı bekleniliyordu. Oysa tersi gerçekleşti. NATO’nun atom silahlarıyla güçlendirilmesi sürdürüldü ve ABD ile onun müttefiklerini savunmak için buna dünya çapında devam edileceği açıklandı. NATO güçleri ABD’nin Batı Asya ve Afganistan’da da saldırgan harekâtlarına katıldılar. NATO, şu andaki somut durumda neofaşist emsal teşkil eden Ukrayna’yı NATO’ya üye olmaya zorladı ve onun sınırlarında yerleştirdiği NATO askeri birlikleriyle tehdit oluşturduğundan, Putin’in Rusya’sı Ukrayna’ya bir ders vermek için savaşı başlattı.

Görüşümüze göre, bu türden askeri saldırganlık mahkûm edilmelidirler. Bizler, böylesi saldırılar ne zaman ve nerde gerçekleşirse gerçekleşsin, bütün dünyadaki tüm ilerici demokratik güçlerle bir araya geldik. Gerçekte bugün gerçekleşen şey, tekelci medyanın yansıtmaya çalıştığı gibi, Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş değil, bilakis NATO Bloğu ile Rusya arasındadır; onlar [Nato Bloğu –ÇN] onu [Ukrayna hükümetini –ÇN] onu baştan aşağı silahlandırdıktan sonra kasten öne iterek NATO güçleri tarafından temsilci olarak kullanılan Ukrayna hükümeti ile Rusya arasında bir savaştır. O zamanlar ki SSCB, ABD’nin “evi”nin önünde konuşlandırmak için Küba’ya füzeler yolladığında Kennedy’nin neredeyse aynısını yaptığını unutmayalım. Rusya’ya komşu bulunan Ukrayna’da da benzer durum söz konusudur ve o NATO üyesi olduğunda bu askeri ittifak Rusya’yı pratikte çember içine alacaktır. Yani bu savaşın fişeklenmesinin sorumlusu Batılı dünya veya NATO’dur.

Ukrayna’daki güncel durumun açıklanmasında Putin kendisinin hareketini haklı çıkarmak için bir bahaneyi de kullanıyor. Ona (Putin’e –ÇN) göre Ukrayna’nın eylemleri, Donbas sivil nüfusuna karşı Kiev’in saldırgan eylemlerinin temel değerlendirmelerinde ifade edildiği üzere, bu ülkeyi ortadan kaldırmayı hedefleyen ve uzun süreden beri sürmekte olan imha etme siyasetidir. O [Putin –ÇN] Batılı ülkelerden Ukrayna’nın NATO’ya alınmaması hakkında güvenceler talep etti; ama ABD ve diğerleri bir garanti vermeyi reddettiklerinde Rus askeri birlikleri saldırıyı başlattı.

CPI(ML) Kızıl Yıldız düşmanlıkların derhal sonlandırılmasını ve bu savaşın sadece tek bir gün bile sürdürülmesi dünya nüfusunun sefaletini kötüleştirdiğinden çatışmaların uzlaştırılması için görüşmelerin başlamasını talep ediyor. Aynı zamanda böylesi barbarca faaliyetlere katılmış bulunan ABD emperyalistlerini mahkûm ediyoruz. Onlar [ABD emperyalistleri –ÇN], NATO’yu Rusya’ya karşı daha saldırgan bir hâle getirerek kendilerinin çok kısa süre önce Afganistan’da maruz kalmış oldukları berbat yenilgisinin üstesinden gelmek için ve onlarla [Çinli emperyalistler –ÇN] dünya hegemonyası uğruna didiştikleri Çinli emperyalistlere karşı tehditlerini güçlendirmek için Pasifik’teki Güney Çin Denizi uğruna anlaşmazlığı keskinleştirmek için bir çılgınlık içindedir. Keskinleşmekte olan emperyalistler arası çelişkiler, kendisini küresel emperyalist sistem içinde bulan krizin keskinleşmesini yansıtmaktadır. Her iki taraf da onu kitlelerin sırtlarına yükleyerek ve savaş ve sömürünün bizzat bu emperyalist sistem devrilene ve sosyalist ilerlemeler yolunu açana kadar böyle devam edeceğinin bir kez daha kanıtlandığı üzere onu [bu krizi –ÇN] çözmeye çalışıyorlar.

KN Ramachandran

Genel Sekreter

Hindistan Komünist Partisi (Marksist-Leninist) [CPI(ML) Kızıl Yıldız]

Document Actions