Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2022 / (Turkish) Ukrayna ve Rusya’dan ICOR-örgütlerinin Ukrayna’daki savaşa ilişkin açıklamaları (Şubat/Mart 2022)

(Turkish) Ukrayna ve Rusya’dan ICOR-örgütlerinin Ukrayna’daki savaşa ilişkin açıklamaları (Şubat/Mart 2022)

KSRD Ukrayna Açıklaması, 27.2.2022 Proleterlerin ortak sınıf çıkarları vardır!

 

Rusya’nın emperyalist önderliği 21 Şubat 2022’de Donbas’da 2014’de kurulmuş olan kukla rejimi resmen “tanıdı”. Bu, kanlı Putin rejiminin 24 Şubat 2022’de Ukrayna halkına karşı başlattığı kapsamlı savaşın başlaması için sadece şekilsel bir hazırlıktı. O gün Rus ordusu (ve onun Donbas’daki uydu “cumhuriyetler”i) Ukrayna’ya dört bir yandan, işgal edilmiş Kırım’dan Batı Beyaz Rusya’ya varana dek, saldırdı. Yozlaşmış, halk düşmanı Lukaşenko rejimi de Kremlin’in emperyal hırsları için yardakçı olarak işlev gördü.

Putin’in kliği 150.000’den fazla askerle Ukrayna sınırları boyunca konuşlandırıldı ve birçok uçağı, tankı, topları ve savaş gemilerini elinde bulundurmaktadır. Putin en son konuşmalarında hatta, Ukrayna halkının var olma hakkını reddetti ve Ukrayna’yı “Lenin’in yapay zihinsel ürünü” olarak adlandırdı! Yüzlerce sivil, bunlar arasında çocuklar da bu müdahalenin ilk günlerinde öldürüldü. Putin’in barbarları sadece alt yapıyı veya askeri hedefleri değil, aynı zamanda bina bloklarını, çocuk yuvalarını, okulları ve hastaneleri de vuruyorlar.

Diğer tarafta ABD Başkanı Biden, Britanya Başbakanı Johnson ve aç gözlü Batılı emperyalizmin diğer önderleri Ukrayna uğruna kendilerinin savaş histerilerini uzun zamandan beri tetiklemekteler. Örneğin onlar, somut verileri dile getirerek kendi açıklamalarında bir Rus saldırısını harfiyen peşinen “garantilediler”. Böylesi bir propaganda, Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve AB emperyalistlerinin Ukrayna ve Avrupa’nın tümü üzerindeki egemenliği uğruna mücadelesinde kendilerine yarayan hedeflerine hizmet etmektedir. Putin’in yeni emperyalist rejiminin onların karşısında durduğu bir mücadele.

Ekim Devrimi sırasında, Rusya’daki iç savaş esnasında, Sovyet iktidarı oluşturulurken ve Hitler’in Nasyonal sosyalizmine karşı mücadele yürütülürken Rus, Ukraynalı, Beyaz Rus ve Baltıklı işçiler, Sovyet ülkesinin tüm emekçileri ortak dava için, kendilerinin sınıf çıkarları için omuz omuza aynı saflarda durdular. Sonra, SSCB’deki revizyonistlerin ihanetinden sonra sınıf düşmanları, bağımsız ülkeler hâline gelmiş bulunan Birliğin çeşitli cumhuriyetlerinin işçi sınıfını bölmeyi başardı. Bu yeni savaşın kökleri orada, Sovyetler Birliği’nin burjuvaca yeniden doğmasında yatmaktadır. Hem Putin hem de bugünkü Ukrayna’nın bazı “dümenini elinde bulunduranlar”ı ve Sovyet sonrası ülkelerin diğer siyasi önderleri SSCB’nin sosyal emperyalizminde yetişmişlerdir; onlar bu dejenere olmuş sistemin en berbat özelliklerini taşımaktadırlar. Bunlar, alaycılık ve açgözlülük, milyonlarca insanların kaderlerini aşağılama, daima iktidarda kalma ve diğer halkları köleleştirme isteğidir.

Ukrayna, Rusya, Beyaz Rusya, Polonya, ABD ve diğer ülkeler proleterlerinin ortak sınıf çıkarları vardır! Ve bunlar Putin, Biden, Lukaşenko veya Johnson’un çıkarlarıyla örtüşmez. “İyi” emperyalizm yoktur, o [emperyalizm –ÇN] her zaman sefalet, yoksulluk ve savaş anlamına gelir. Emperyalistler onun kumpaslarına bir son vermek için işçilerin sosyalist bir devrime ihtiyacı vardır! Ancak o zaman – çeşitli emperyalist sömürücüler değil, bizzat kendisinin– işçi sınıfı kendisinin hayati çıkarlarını gerçekleştirmek durumunda olacaktır.

Kahrolsun Emperyalist Savaşlar!

Tüm Ülkelerin İşçileri, Birleşin!

 

 

Document Actions