Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2023 / (Farsi) برای رهایی زنان در سوسیالیسم!

(Farsi) برای رهایی زنان در سوسیالیسم!

اطلاعیۀ «کمیتۀ هماهنگی بین‌المللی احزاب و سازمان‌های انقلابی» (ICOR)، ۵ مارس ۲۰۲۳

 

امسال زنان در روز جهانی مبارزۀ زنان، در سراسر جهان در تمام گسترۀ زندگی با چالش روبرو هستند. از بحران‌های متعدد نظام جهانی امپریالیستی که تهدیدهای بزرگ‌تری برای کل بشریت ایجاد می‌کند؛ از افزایش شدید قدرت های امپریالیستی که به جنگ ها و ویرانی های بیشتر متوسل می شوند؛ از تخریب محیط زیست که آیندۀ جوانان را می رباید؛ از فلاکت بخش بزرگتر بشریت که همچون سرنوشت آنان اعلام شده است؛ به همراه جنگ امپریالیستی بر سر اوکراین، که قدرت های درگیر در آن جنگ امپریالیستیِ خود را به شکلی غیرانسانی تشدید می کنند و به سمت خطر حاد جنگ جهانی سوم هسته ای می روند.

جنبش‌های مبارز زنان در سرتاسر جهان شروع به مقابله با چالش‌ها کرده‌اند، می‌جنگند و خود را بیشتر و بیشتر در ارتباط با کل جامعه قرار می‌دهند. در سال گذشته نقش ویژۀ زنان در خیزش مردمی در ایران علیه دیکتاتوری ملاها و مقاومت فعال زنان در برابر حکومت طالبان در افغانستان و در برابر ناسیونالیسم نئوفاشیستی هندوی «آر.اس.اس» [RSS، مخفف «راشتریَه سِوَیَم سیوَک سَنگْهْ» به معنای «سازمان ملی میهن‌پرستی» .م] در هند به نمونه‌های درخشانی تبدیل شده است. جنبش‌های مبارز زنان علیه خشونت علیه زنان و زن کُشی، علیه ظلم و ستم به دلیل تمایلات جنسی مانند LGBTQA، برای حق تعیین سرنوشت بر بدن و زندگی خود، برای دستمزدهای بالاتر و برابر و شرایط کاری بهتر، علیه تورم جهانی و غیره وجود دارد. اعتصابات کارگران زن در بریتانیای کبیر، در صنعت نساجی و مزارع چای در آسیا، ستون فقرات اصلی جنبش بین‌المللی زنان است. زنان در روسیه در سخت‌ترین شرایط، مانند مراکز سربازگیری، در برابر جنگ تجاوزکارانه و جنگ‌افروزی دولت سیگنال‌های مقاومت ارسال می‌کنند. مبارزه و مقاومت قهرمانانۀ زنان فلسطینی در برابر سرکوب و ستم صهیونیستی همچنان نقطۀ رجوع و درس آموزی برای همۀ زنان جهان است.

مبارزات زنان در کوردستان به ویژه مقاومت زنان روژاوا در برابر حملات دولت فاشیست ترکیه، منبع الهام مهمی برای جنبش های مبارز زنان در سراسر جهان است. در بسیاری از کشورها، زنان با روح کلارا زتکین علیه جنگ‌های امپریالیستی مرگبار می‌جنگند و خودشان در جنگ‌های آزادی‌بخش شرکت می‌کنند.

سومین کنفرانس جهانی زنانِ منشأ قدرت مردمی زنان در تونس در سال ۲۰۲۲ جنبش بین‌المللی مبارز زنان را گرد هم آورد و فاروم مهمی را برای بحث‌های ایدئولوژیک-سیاسی لازم و روشن‌سازی دشمن مشترک در نظام جهانی امپریالیستی فراهم کرد.

زنان مبارز خود را بیش از پیش در برابر این واقعیت می بینند که آزادی زنان به شکلی سیستماتیک در برابر محدودیت های نظم اجتماعی بورژوایی با خانواده و نظام دولتی ستمگرش به این یا آن شکل قرار می گیرد. «ایکور» که خود را متعهد به آزادی زنان و کل بشریت کرده است، به همراه سازمان های عضو خود از مبارزات زنان حمایت می کند، از راه حل انقلابی آزادی زنان دفاع می کند و نقش زنان انقلابی را در سازمان های خود ارتقا می دهد. «ایکور» با اولین کنفرانس زنان خود در ۲۶ اوت ۲۰۲۲، و همچنین با پیروزی دوستان زن «ایکور» بار دیگر این موضع را به وضوح بیان کرد و سیگنالی را ارسال نمود. «ایکور» با ساختار کمیتۀ هماهنگی زنان می‌خواهد خود را به نحو مؤثرتری وقف این کار کند، زیرا مبارزۀ آزادی‌بخش زنان به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزۀ طبقاتی و مبارزات آزادی‌بخش علیه استثمار، ستم، حکومت امپریالیستی و جنگ‌ها، بیش از هر زمان دیگری به چشم اندازهای روشن انقلابی و رهیافت هایی برای راه حل نیاز دارد.

بنابراین، ما به عنوان «ایکور» از همۀ احزاب «ایکور» و از همۀ انقلابیون می‌خواهیم که با شدت بیشتری در میان زنان و دختران کار کنند و خود-رهایی بخشی آنان را ترقی دهند. ما از همۀ زنان و دختران این جهان می خواهیم که به مبارزات انقلابی بپیوندند، به صفوف سازمان های عضو «ایکور» بپیوندند و در خط مقدم علیه خشونت جنسیتی، ستم و نابرابری و همچنین برای رهایی اجتماعی مبارزه کنند! امسال پیروزی سازمان های زنان برای «جبهۀ متحد» بین المللی (UF) و اولین کنگرۀ جهانی آن در سپتامبر و برای کنفرانس بین المللی معدنچیان در آلمان در اوایل سپتامبر بسیار مهم است. این امر باعث تقویت همبستگی بین جنبش های کارگری و زنان در سطح بین المللی خواهد شد.

 

برای آزادی زنان، برای سوسیالیسم و کمونیسم!

بیایید ۸ مارس را به روز جهانی مبارزه برای آزادی زنان و کل بشریت تبدیل کنیم!

بیایید همبستگی بین المللی را با زنانی که برای آزادی، صلح و عدالت در سراسر جهان مبارزه می کنند، تقویت کنیم!

بیایید در برابر انواع ظلم، تبعیض یا بی احترامی به زنان به آگاهی بخشی بپردازیم و مشخصاً زنان را در مبارزات انقلابی تقویت کرده و نیرومندتر سازیم!

 

امضاکنندگان اولیه – زنان احزاب عضو «کمیتۀ هماهنگی بین‌المللی احزاب و سازمان‌های انقلابی» (ایکور) و سازمان های توده ای زنان وابسته به آنها:

استرالیا: لیندی ال، معاون «حزب کمونیست استرالیا (مارکسیست-لنینیست)».

بنگلادش: شامپا باسو. رئیس «فاروم زنان سوسیالیست»، کمیته مرکزی، بنگلادش؛ دلرُبا نوری، دبیر کل «فاروم زنان سوسیالیست»، بنگلادش؛ مانیشا چاکرابورتی، دبیر سازماندهی «فاروم زنان سوسیالیست»، بنگلادش.

آلمان: گابی فشتنر

هند: رفیق پرامیلا، «سازمان زنان انقلابی تمام هند» (AIRWO)

پرتغال: آنا وُمهُف، زن مبارز از «اتحادیۀ مارکسیست-لنینیست پرتغال» (UMLP)

شمال و غرب سوریه: «زنان کمونیست انقلابی» (JKŞ) شمال و شرق سوریه: فادیا سیدو (سخنگو).

روژاوا: «دفتر اتحاد و همبستگی خلق ها» (SYPG)

آفریقای جنوبی: گلوریا مگاجو، «زنان آبانقوبی همراه با یکدیگر».

تونس: امیره دالچ «حزب سوسیالیست دموکراتیک میهنی» (PPDS)، تونس، مروه نژک «حزب سوسیالیست دموکراتیک میهنی» (PPDS)، تونس اروپا، امانی عابد کفاح، تونس؛ تُرکیا چایبی، «میلیون ها زن روستایی و بی زمین»، تونس. ایمان کاهلاوی کفاح، تونس؛ کمیته زنان لطیفه تماله «حزب سوسیالیست دموکراتیک میهنی» (PPDS)، تونس، کفاح، تونس، «میلیون ها زن روستایی و بی زمین».

اوکراین: آلینا و زنان، «شورای هماهنگی جنبش کارگری» (KSRD)

اروگوئه: جبهه زنان«حزب کمونیست انقلابی اروگوئه» (PCR-U)

 

امضاکنندگان (از ۵ مارس ۲۰۲۳، افزایش امضاکنندگان ممکن است):

۱- «خط پرولتری مارکسیست-لنینیست مراکش» (MMLPL)

۲- «حزب کمونیست آفریقای جنوبی (مارکسیست-لنینیست)» (CPSA (ML))

۳- «حزب سوسیالیست دموکراتیک میهنی»، تونس (PPDS)

۴- «حزب سوسیالیست بنگلادش» (SPB)

۵- «حزب کمونیست هند (مارکسیست-لنینیست) ستاره سرخ» (CPI (ML))

۶- «حزب کمونیست استرالیا (مارکسیست-لنینیست)» (CPA/ML)

۷- «حزب کمونیست بلغارستان» (БКП)

۸- «حزب کار – بوسنی و هرزگوین» (PR-ByH)

۹- هواداران «جبهۀ خلق برای آزادی فلسطین»، آلمان (Symp.PFLP)

۱۰- «اتحادیۀ پرولتری مارکسیست-لنینیست» (UPML)

۱۱- «شفق سرخ»، هلند (RM)

۱۲- «اتحادیۀ مارکسیست-لنینیست پرتغال» (UMLP)

۱۳- «گروه مارکسیست-لنینیست سوئیس» (MLGS)

۱۴- «حزب کمونیست ترکیه/مارکسیست-لنینیست» (TKP-ML)

۱۵- «حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست» ترکیه/کوردستان (MLKP)

۱۶- «حزب مارکسیست-لنینیست آلمان» (MLPD)

۱۷- «سازمان کمونیستی لوکزامبورگ» (KOL)

۱۸- «شورای هماهنگی جنبش طبقه کارگر»، اوکراین (KSRD)

۱۹- «اتحادیۀ قبرسی ها»، قبرس (UoC)

۲۰- «حزب کمونیست پاراگوئه (مستقل)» (PCP (independiente))

۲۱- «بلوک دموکراتیک مردمی»، پرو (BDP)

۲۲- «حزب کمونیست (مارکسیست-لنینیست، جمهوری دومینیکن (PC (ML))

۲۳- «حزب کمونیست انقلابی اروگوئه» (PCR-U)

۲۴- «حزب مارکسیست لنینیست پرو» (PML del Perú)

۲۵- «حزب کمونیست کنیا» (CPK)


Document Actions