Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2023 / (Netherlands) Vrijheid voor Palestina – Opstand is gerechtvaardigd

(Netherlands) Vrijheid voor Palestina – Opstand is gerechtvaardigd

Rode Morgen 10 oktober 2023

 

De heroïsche en zelfopofferende strijd van het Palestijnse volk voor zelfbeschikking en nationale en sociale bevrijding is een voorbeeld voor alle onderdrukten. Gewapend verzet tegen bezetting is gerechtvaardigd - ook volgens internationaal volkerenrecht. De gewone mensen, Palestijns en Israëlisch, willen een ander leven. Dat kan echter alleen gevonden worden als er gelijke rechten gelden voor iedereen, als er niet meer eerste- en tweederangs burgers bestaan. Als reactionaire illegale kolonisten niet meer ongestraft moordend rond kunnen gaan in Palestijnse dorpen. Als de bezetting wordt opgeheven. Wanneer de Gazastrook niet meer de grootste openlucht-gevangenis ter wereld is, waar de Israëlische regering naar willekeur alle publieke voorzieningen en eigenlijk alle levensvoorwaarden met een druk op de knop aan en uit kan zetten - uit dus. Het is de onmenselijke leefsituatie van Palestijnen onder Israëlische onderdrukking en het toenemend geweld van de illegale kolonisten, die voortdurend nieuwe strijders voor bevrijding oplevert.

Met de mobilisering van de gehele maatschappij naar een staat van oorlog lost de regering Netanyahu haar problemen voor vandaag op en bereidt zich voor om een nieuwe intensivering van de oorlog tegen het Palestijnse volk te starten. Israël is een apartheidsstaat met de fascist Netanyahu aan de leiding van de meest reactionaire regering in haar geschiedenis. Deze zionistische staat kan alleen maar bestaan door om de zoveel jaar bij de buren alles in puin te bombarderen.

De recente aanval op de bezetters van Palestijns gebied onder leiding van het religieus- fascistische Hamas kan geen verrassing zijn geweest voor de thuisbasis van de in de wereld meest geavanceerde afluister- en spionage industrie. Ook de aanleiding is geen verrassing: de pogingen van de reactionaire regimes van Israël en Saoedi-Arabië om tot een akkoord te komen – ten koste van de Palestijnen.

De haast waarmee alle westerse imperialisten hun steun aan het regime van Netanyahu betuigen, laat zien dat zij niet wakker liggen van zorgen over de oplossing van het Midden- Oosten conflict, maar juist olie op het vuur willen gooien. De Israëlische staat gebruikt Hamas, de ideale tegenstander, om het Palestijns verzet voor jaren achteruit te zetten en het leven van honderdduizenden mensen meer onleefbaar te maken.

De regeringen van de westerse imperialistische landen springen op de oorlogs-trein van Netanyahu om de solidariteit met de Palestijnse bevrijdingsstrijd de kop in te drukken. Het voortbestaan van hun bruggenhoofd in de strategisch belangrijke en olierijke regio gaat hen voor alles. Maar daarmee zijn ze medeplichtig aan de massamoord die Israël begaat.

Vrijheid voor Palestijnen en rechtvaardigheid voor alle gewone werkende mensen in de regio kan echter alleen in strijd met de grote kapitalisten, in de strijd met de imperialisten van welk land dan ook worden bevochten.

Hamas - in een grijs verleden met steun van Israël zelf opgericht – wordt gesteund door reactionaire regimes: nu door dat van een regionale imperialist: het fascistische Iran.

Voor de leiding van Hamas maakt winst of verlies van een militaire operatie eigenlijk weinig uit: het enige dat telt is hun religieus-fascistische greep op de bevolking - en het beeld dat zij de enige is die wat doet tegen de al 75 jaar durende onderdrukking en mensonterende behandeling.

Maar dat is geen bevrijding. Bevrijding betekent niet het inwisselen van de ene dictatuur voor de andere - het betekent sociale vrijheid en gelijkwaardigheid. Vooruitgang en een beter leven voor de kinderen. Geen imperialist en geen enkele religieus-fascistische 1organisatie kan dat leveren. Die hebben alleen maar een andere vlag voor hun dictatuur te bieden.

De Palestijnen hebben recht op onze solidariteit - tegen de reactionairen van alle landen. Tegen de Nederlandse burgerlijke politici die - met verkiezingen in het vooruitzicht - ook graag met reactionaire vlaggen zwaaien. De Palestijnen verdienen vrijheid vanwege hun vasthoudende strijd tegen onrecht - ze hebben recht op dezelfde vrije, socialistische toekomst die alle werkende mensen toebehoort.

Steun de strijd van het Palestijnse volk!

Stop de massamoord in Gaza – Stop de steun aan Israël!

Vrijheid voor Palestina – voor nationale en sociale bevrijding!

Document Actions