Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / ICOR Documents / Europe / Northern Kurdistan / Bolshevik Party (North Kurdistan-Turkey) (BP (NK-T))

Bolshevik Party (North Kurdistan-Turkey) (BP (NK-T))

Documents by the Bolshevik Party (North Kurdistan-Turkey) (BP (NK-T)). Sorted by date of submittal or last modification in descending order.

Ekim Devrimi Yaşıyor. Bugünkü Devrimci Sınıf Mücadelesi İçin Dersler

Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan/Türkiye) BP(NK/T), Madde No. A22, "100 Ekim Devriminin Önemine Dair Uluslararası İnternet Tartışması", 15 Ekim 2017 Read More…

Ekim Devrimi ve oportünizm ve sekterizme karşı mücadele

Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan/Türkiye) BP(NK/T), Madde No. A21, "100 Ekim Devriminin Önemine Dair Uluslararası İnternet Tartışması", 15 Ekim 2017 Read More…

Dünya Komünist Hareketinin inşası ile bağ içinde bir ülkede sosyalist inşanın gerekliliği ve Komintern’in anlamı

Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan/Türkiye) BP(NK/T), Madde No. A20, "100 Ekim Devriminin Önemine Dair Uluslararası İnternet Tartışması", 15 Ekim 2017 Read More…

“Silahlı Ayaklanma Stratejisi ve Taktiği …”

Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan/Türkiye) BP(NK/T), Madde No. A15, "100 Ekim Devriminin Önemine Dair Uluslararası İnternet Tartışması", 24 Eylül 2017 Read More…

Leninist Dünya Devrimi Stratejisi

Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan/Türkiye) BP(NK/T), Madde No. A14, "100 Ekim Devriminin Önemine Dair Uluslararası İnternet Tartışması", 24 Eylül 2017 Read More…

The Role of Lenin and Leninism in the October Revolution

by Bolshevik Party (North Kurdistan/Turkey) BP (NK/T), Contribution No. A01 to the „International Internet discussion on the significance of 100 years October Revolution“, 7 April 2017 Read More…

100 Anniversary of the Great October Revolution in Russia - HUMANITY NEEDS NEW OCTOBERS!

BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Bolshevik Party (North Kurdistan-Turkey)), 4 February 2016 Read More…

RUSYA‘DA BÜYÜK SOSYALİST EKİM DEVRİMİ - İNSANLIĞA YENİ EKİMLER GEREK!

Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan/Türkiye) – BP (KK/T), 2017 Ocak 4 (turkish version of "100 Anniversary of the Great October Revolution in Russia - HUMANITY NEEDS NEW OCTOBERS!" Read More…

NO TO THE MILITARY COUP AND NO TO STATE OF EMERGENCY

by Bolshevik Party (North Kurdistan-Turkey), 23rd of July 2016 Read More…

Rusya’da Büyük Ekim Devrimi’nin 100. Yılında: İNSANLIĞA YENİ EKİMLER GEREK!

BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Bolshevik Party (North Kurdistan-Turkey)), 2016/01/15 Read More…

Document Actions